Archeologiebeleid

De gemeente is bezig om nieuw archeologiebeleid op te stellen. We willen niet alleen voorkomen dat het bodemarchief zomaar verdwijnt bij bouw- of graafwerkzaamheden, maar ook dat de geschiedenis van Urk voor iedereen zichtbaar wordt.

Wat wordt anders?

Het is al zo dat als er ergens gebouwd of ontwikkeld wordt en de bodem wordt daarbij verstoord, er rekening moet worden gehouden met archeologische waarden. Daar zijn regels voor opgesteld, die aangeven wanneer en waar er archeologisch onderzoek moet plaatsvinden. Die regels zijn gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart en vastgelegd in de archeologische beleidskaart en bestemmingsplanregels. Die kaarten zijn toe aan een update. En we willen daarnaast een echt Urker visie op het erfgoed ontwikkelen. We kiezen voor archeologische thema's die maatschappelijk relevant zijn. Het uitgangspunt is dat het archeologisch onderzoek meerwaarde voor de samenleving heeft.

We doen het samen

We doen dit graag in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden. Zo wordt het beleid  kwalitatief beter, want inwoners en ondernemers, maatschappelijke organisaties en samenwerkingspartners kunnen met kennis van de directe leefomgeving inhoudelijk bijdragen.

We hebben het werkproces in vier fasen opgeknipt. In iedere fase maken we een aantal deelproducten die samen de nieuwe beleidsnota archeologie vormen. En in iedere fase vragen we belanghebbenden mee te denken over de Urker visie op het archeologisch erfgoed.

Iedereen is welkom op de werksessies die worden georganiseerd. Via de pers en social media laten we weten wanneer deze bijeenkomsten plaatsvinden. U kunt zich aanmelden via onderstaand emailadres.

pj.vanslooten@urk.nl

Werkproces

  • In de eerste fase staat de identiteit van Urk centraal en zullen we samen met belanghebbenden  bespreken wat de kernwaarden van Urk zijn en welke verhalen het waard zijn te vertellen.
  • In de tweede fase leggen we de beleidsambitie vast. We gaan dan met ketenpartners in gesprek over de beleidskaart en de procesmatige eisen.
  • De derde fase richten we op de uitvoering en horen we graag uw ideeën voor het visualiseren en beleefbaar maken van de Urker historie. Hoe kan het archeologisch onderzoek bijdragen aan een prettige leefomgeving?
  • In de vierde fase ligt de beleidsvisie ter inzage.

Meer weten over het Archeologiebeleid?

Neem dan contact op met Paulus van Slooten. Telefoonnummer: 0527-689868. Mail: pj.vanslooten@urk.nl

Heeft u ideeën of wilt u iets kwijt over het proces? 

Mail dan naar bovenstaand e-mailadres.