Nieuws

 • Op de foto v.l.n.r. wethouder Freek Brouwer, Alien van der Veen, casemanager palliatieve zorg ZONL en Elizabeth Pronk, verpleegkundige bij Talma Haven,

  Aanbieden informatiepakket in de week van de palliatieve zorg

  Wethouder Freek Brouwer heeft vanochtend het vernieuwde kwaliteitskader Palliatieve Zorg ontvangen uit handen van Alien van der Veen, casemanager palliatieve zorg ZONL en Elizabeth Pronk, verpleegkundige bij Talma Haven met als aandachtsgebied palliatieve zorg. Het gaat daarbij om aandacht voor de zorg voor mensen die niet meer beter worden én hun naasten.

  Lees meer…
 • Blauwe auto in de blauwe zone in het Oude dorp van Urk

  Help mee met het evalueren van de blauwe zone!

  De blauwe zone is een jaar geleden ingevoerd om de leefbaarheid in het Oude Dorp op Urk te vergroten. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met het gebruik van de blauwe zone. Er zijn twee enquêtes. Een voor bewoners en/of gebruikers van een pand in het Oude Dorp en/of mensen die een ontheffing voor de blauwe zone hebben. De andere is voor de overige mensen die het Oude Dorp met de auto bezoeken.

  Lees meer…
 • bord wegwerkzaamheden met pilonnen

  Werken aan de Staartweg en Burg. v. Suchtelenlaan

   Werkzaamheden Staartweg

  Om voor verkeer vanuit de Zeewijk een goede aansluiting te creëren op de Staartweg wordt op de kruising Staartweg / Nagel een rotonde gerealiseerd. Voor de aanleg van de rotonde worden bestaande kabels en leidingen ter plaatse van de huidige T-splitsing verlegd. In de komende periode tot circa eind december worden aan de noordzijde van de Staartweg verschillende grote leidingen verlegd. De rijbaan wordt hierbij niet volledig afgesloten voor het verkeer, maar het verkeer ondervindt hier wel hinder door. 

  Lees meer…
 • foto huis en geld

  Subsidiepot zonne-energie voor bestaande bouw is leeg

  Vanaf 1 januari 2018 heeft de gemeente Urk € 100.000,- aan subsidie beschikbaar gesteld voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor de bestaande bouw. Wegens het grote gebruik van deze subsidie is de subsidiepot voor de bestaande bouw inmiddels leeg. Het gebruik van deze regeling verloopt boven verwachting; de regeling zou eind dit jaar aflopen.

  Lees meer…
 • Kunstprijs Urk 2018 – Urk zoekt kunsttalent

  In november 2018 wordt voor de derde keer de Urker Kunstprijs, bestaande uit een bedrag van € 500,-, door de wethouder Kunst en Cultuur uitgereikt. De Urker Kunstprijs is in het leven geroepen met als doel om Urker kunsttalent aan te moedigen en plaatselijk meer aandacht te geven aan kunst. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van SCAB-FlevoMeer Bibliotheek, Kunstkring/Caritas en de gemeente.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor