Nieuws

 • IJsselmeervisafslag Urk breekt opnieuw omzetrecord

  Het gaat goed met de omzet van de IJsselmeervisafslag Urk. Tegen alle voorspellingen in werd vorig jaar een omzet geboekt van 3,2 miljoen Euro. Nu staat de teller met nog enkele weken te gaan al op 3,5 miljoen Euro. De afslag lijkt op weg te gaan naar de 4 miljoen Euro.

  Lees meer…
 • banner berichtenbox

  Post van gemeente Urk kunt u binnenkort via MijnOverheid in berichtenbox ontvangen

  MijnOverheid: Uw persoonlijk website voor overheidszaken, meld u snel aan

  Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. Post van gemeente Urk kunt u binnenkort ook via MijnOverheid in de Berichtenbox ontvangen. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 

  Lees meer…
 • afbeelding van het snoeien van een tak

  Grof tuinafval gratis inleveren bij milieustraat

  Op zaterdag 25 november 2017 van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend.

  Lees meer…
 • Vraag uw nieuwe ontheffing blauwe zone aan vóór 20 november 2017

  Vanaf oktober geldt in het hele Oude Dorp de blauwe zone. Bij de gemeente komen regelmatig vragen over het parkeren in de blauwe zone.

  Lees meer…
 • foto bord stembureau

  Leden voor een stembureau gevraagd

  Sinds 2014 heeft de gemeente een verkiezingspool. Hieruit worden de leden aangewezen die bij verkiezingen lid zijn van één van de negen stembureaus op Urk.

  In verband met uitbreiding van deze pool is de gemeente op zoek naar burgers die zich bij een verkiezing willen inzetten als stembureaulid.

  De eerstvolgende verkiezing vindt plaats op woensdag 21 maart 2018.

  Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze pool, laat het dan vóór 24 november 2017 weten, via een email naar burgerzaken@urk.nl.

  Lees meer…
 • foto bijeenkomst 'Energieke Regio'

  Informatie- en inspiratiebijeenkomst 'Energieke regio Noordoostpolder-Urk'

  Op 30 oktober vond de 2e informatie- en inspiratiebijeenkomst van het verduurzamingsproject ‘Energieke Regio Noordoostpolder-Urk’ plaats in het gemeentehuis op Urk. In een interactieve bijeenkomst onder leiding van Oene Venema (regiocoördinator Energieke Regio Noord-Oost Nederland) zijn een aantal ondernemers meegenomen in de kansen en verplichtingen die energieopwekking en besparing biedt. Er is afgesloten met de vraag: ‘Mogen wij u helpen te verdienen aan duurzaamheid?’ Een aantal ondernemers staat hier zeker voor open.

  Lees meer…
 • Herstelwerkzaamheden Urkersluis

  De provincie Flevoland laat het volgende weten over de herstelwerkzaamheden aan de Urkersluis:

  Lees meer…
 • foto van een bladafvalcontainer

  Gooi uw bladafval in de bladcontainers in uw buurt

  De bladcontainers zijn in week 40 weer geplaatst. Op deze manier kunt u als inwoner helpen de openbare ruimte schoon te houden van bladafval. Blad kan in de bladcontainers en hoeft niet in de groene container gedeponeerd te worden. De bladcontainers worden op locaties met veel gemeentelijk groen geplaatst en staan op meerdere locaties op Urk.

  Lees meer…
 • foto van een sneeuwschuiver van de gemeente Urk

  Gladheidsbestrijding 2017/2018

  Met ingang van 1 november 2017 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld.

  Lees meer…
 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor