Nieuws

 • foto wethouder Gerrit Post snijdt taart aan

  Gemeente eigenaar grond Schokkerhoek

  Op vrijdag 13 oktober is Gemeente Urk officieel eigenaar geworden van de gronden binnen Schokkerhoek.

  Lees meer…
 • afbeelding van het snoeien van een tak

  Grof tuinafval gratis inleveren bij milieustraat

  Op zaterdag 21 oktober 2017 van 09.00 tot 12.00 uur kunnen inwoners van Urk hun grof tuinafval gratis inleveren bij de milieustraat aan de Griend.

  Lees meer…
 • logo Aleh Negev

  Informatiebijeenkomst Aleh Negev

  Gemeente Urk en Aleh Negev organiseren op 24 oktober 2017 een informatiebijeenkomst in de kantine van het gemeentehuis te Urk.

  Heb je belangstelling voor deze bijeenkomst, meld je dan aan voor maandag 23 oktober 2017!

  Lees meer…
 • Startersavond voor ondernemers 7 november 2017

  Bedrijf starten of net gestart?

  Laat je inspireren door ervaren ondernemers tijdens de startersavond op dinsdag 7 november 2017, gemeentehuis te Urk

  Lees meer…
 • foto havenmeesterswoning

  Gemeente biedt voormalige havenmeesterswoning te koop aan

  De gemeente Urk biedt hierbij te koop aan:

  de voormalige havenmeesterwoning met ondergrond en verder toebehoren

  Objectadres: Wijk 2, 17-18, 8321 EP Urk (tevens bekend als Oosthavenkade 17-18 te Urk), kadastraal bekend: gemeente Urk, sectie B nummer 6568

  Perceeloppervlakte 535 m²

  Lees meer…
 • logo digisterker

  Hoe geef je digitaal je verhuizing door aan de gemeente of regel je een parkeerontheffing?

  Wordt Digisterker bij FlevoMeer Bibliotheek Urk.

  Lees meer…
 • foto van een bladafvalcontainer

  Gooi uw bladafval in de bladcontainers in uw buurt

  De bladcontainers zijn in week 40 weer geplaatst. Op deze manier kunt u als inwoner helpen de openbare ruimte schoon te houden van bladafval. Blad kan in de bladcontainers en hoeft niet in de groene container gedeponeerd te worden. De bladcontainers worden op locaties met veel gemeentelijk groen geplaatst en staan op meerdere locaties op Urk.

  Lees meer…
 • Foto Visserijdagen waarop twee mannen in Urker klederdracht poon aan het roken zijn

  Meld uw evenement voor 2018 voor 1 november a.s. aan

  De gemeente Urk vraagt organisatoren die in 2018 een evenement op Urk willen houden, hiervoor een verzoek in te dienen. Dit verzoek moet vóór 1 november 2017 ingediend worden bij de gemeente. In dit verzoek vermeld u minimaal het soort evenement, de datum, locatie en het aantal te verwachten bezoekers. Aan de hand van alle reacties wordt de evenementenkalender voor 2018 vastgesteld. Let op, het indienen van het principeverzoek, geeft geen garantie op de verlening van de evenementenvergunning.

  Lees meer…
 • Herstelwerkzaamheden Urkersluis

  Reparatie Urkersluis blijkt complexer dan gedacht - Wegverkeer en hulpdiensten krijgen voorrang

  De provincie Flevoland laat het volgende weten over de herstelwerkzaamheden aan de Urkersluis:

  Lees meer…
 • Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

  Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In de gemeente zijn 894 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

  Lees meer…
 • foto van een blauwe streep in ht oude dorp, de start van de invoering van de blauwe zone

  Blauwe zone Oude Dorp

  De afgelopen jaren is het aantal auto’s in het Oude Dorp toegenomen. Hierdoor is er te weinig parkeergelegenheid in het Oude Dorp. Meer parkeerplekken aanleggen is bijna niet mogelijk doordat de huizen heel dicht op elkaar zijn gebouwd. De gemeenteraad heeft in de beleidsnotitie “Verkeren in het Oude Dorp” een aantal maatregelen vastgesteld. Deze zullen de problemen verkleinen. Hieronder leest u daar meer over.

  Lees meer…
 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor