Nieuws

 • foto van bijeenkomst herinrichtingsplan Westgat

  Herinrichtingsplan Westgat

  Woensdagmiddag 28 november 2018 hebben pandeigenaren uit de omgeving van het Westgat gelegenheid gekregen om vragen te stellen en kennis te nemen van het herinrichtingsplan voor het Westgat.

  Lees meer…
 • foto oude havenmeesterswoning

  Brand havenmeesterswoning

  Update: uit onderzoek is gebleken dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de havenmeesterswoning.

  In de nacht van vrijdag op zaterdag is een grote brand geweest die de leegstaande havenmeesterswoning aan de Wijk 2 in de as heeft gelegd. Daarbij raakte niemand gewond. Vanwege de vele rook ging er een NL Alert uit. Volgens de brandweer was dat nodig zodat omwonenden die bijvoorbeeld met het raam open sliepen, werden gealarmeerd. 

  Lees meer…
 • reactie gemeente Urk op doorstart ziekenhuis Lelystad

  “Onbegrijpelijk en onacceptabel”

  Gemeente Urk blijft wijzen op de patiëntveiligheid in de Acute Verloskunde

  Voor de gemeente Urk is het duidelijk dat de huidige plannen negatieve gevolgen heeft voor Urk. “Op allerlei manieren hebben we ons standpunt kenbaar gemaakt” aldus wethouder Freek Brouwer. “En in de bespreking in de Tweede Kamer werd dit ook diverse keren benoemd en als opdracht meegegeven aan de minister. Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat.”

  Lees meer…
 • 15 miljoen voor Noordelijk Flevoland

  15 miljoen euro voor Noordelijk Flevoland

  Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht en sterke economische groei. Om deze kenmerken verder uit te buiten, gaan Rijk en regio samen aan de slag. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het maritiem cluster rondom Urk. Wethouder Geert Post:’ Het is fantastisch dat onze regiodeal, die samen met de provincie en de buurtgemeente is opgesteld, toegekend is. Deze financiële injectie maakt het mogelijk dat er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners.” Concrete initiatieven en projecten richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, werk & talent en veiligheid.

  Lees meer…
 • begroting 2019

  Begroting 2019

  De begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Elk jaar in november stelt de raad de begroting voor het komende jaar vast. Onderstaande begroting geeft u in één oogopslag een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Urk.

  De volledige begroting vindt u op https://www.urk.nl/organisatie-en-bestuur/begroting_41769/

  Lees meer…
 • banengroei op Urk in 2018 weer grootste van Flevoland

  Banengroei op Urk ook in 2018 weer grootste van Flevoland

  De banengroei op Urk is met 8,5% voor het derde achtereenvolgende jaar het grootst van geheel Flevoland. Het totaal aantal banen groeide met maar liefst 868 tot boven de historische grens van 11.000. Het totaal aantal op Urk gevestigde bedrijven is overigens ook stevig gegroeid met 96 naar totaal ruim 1.700.

  Lees meer…
 • Foto ondertekening samenwerkingsverklaring

  Partijen verkennen benutten van omgevingswarmte- en koude Urk

  Donderdag 15 november tekenden zes partijen de samenwerkingsverklaring “Verkenning haalbaarheid benutting omgevingswarmte- en koude op Urk”. De partijen willen gezamenlijk bijdragen aan de warmtetransitie op Urk door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen waaronder aardgas. Het betreft een samenwerking van gemeente Urk, Vereniging van Visgroothandelaren (VVU), technisch ontwerp en adviesbureau Collinq, waterschap Zuiderzeeland, Christelijke Woonstichting Patrimonium en Energie- en Afvalbedrijf NV HVC.

  Lees meer…
 • winkelcentrum Oud Urk wordt Bedrijveninvesteringen zone

  Winkelcentrum Oud Urk wordt Bedrijveninvesteringen zone

  Met een overweldigende meerderheid hebben eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden in het winkelcentrum Oud Urk gekozen voor de instelling van een Bedrijveninvesteringen zone (BIZ). Op 1 januari 2019 gaat deze voor een periode van 5 jaar van start.

  Lees meer…
 • foto van een bladafvalcontainer op Urk

  Gooi uw bladafval in de bladcontainers in uw buurt

  De bladcontainers worden weer geplaatst. Op deze manier kunt u als inwoner helpen de openbare ruimte schoon te houden van bladafval. Blad kan in de bladcontainers en hoeft niet in de groene container gedeponeerd te worden. De bladcontainers worden op locaties met veel gemeentelijk groen geplaatst en staan op meerdere locaties op Urk.

  Lees meer…
 • bord wegwerkzaamheden met pilonnen

  Werken aan de Staartweg en Burg. v. Suchtelenlaan

   Werkzaamheden Staartweg

  Om voor verkeer vanuit de Zeewijk een goede aansluiting te creëren op de Staartweg wordt op de kruising Staartweg / Nagel een rotonde gerealiseerd. Voor de aanleg van de rotonde worden bestaande kabels en leidingen ter plaatse van de huidige T-splitsing verlegd. In de komende periode tot circa eind december worden aan de noordzijde van de Staartweg verschillende grote leidingen verlegd. De rijbaan wordt hierbij niet volledig afgesloten voor het verkeer, maar het verkeer ondervindt hier wel hinder door. 

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor