Nieuws

 • foto zonnepanelen

  € 100.000,00 beschikbaar voor subsidie voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw

  De gemeenteraad heeft opnieuw € 100.000,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 januari 2018.

  Lees meer…
 • logo gemeente Urk

  Ruimte voor economische groei Noordelijk Flevoland

  Om de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland te versterken hebben de gemeenten Noordoostpolder en Urk afspraken gemaakt in de “visie op werklocaties Noordelijk Flevoland”. Beide gemeenten willen de sterke bedrijfstakken verbinden en daarmee de kansen voor economische groei goed benutten. Noordoostpolder en Urk zijn aanvullend op elkaars aanbod. Op Urk is de sector visserij/maritiem nog steeds verreweg de belangrijkste bedrijfstak. In Noordoostpolder zijn dat de sectoren agrofood, logistiek en hightech & composieten. Voortvloeiend uit de gezamenlijke visie zijn er afspraken gemaakt over de grenscorrectie tussen Noordoostpolder en Urk.

  Lees meer…
 • foto Wim Boonstra

  Ondernemersontbijt 27 januari

  Wat betekent de Brexit voor de visserijsector? Er staat van alles te gebeuren dit jaar voor de visserijsector. Eén van de grotere uitdagingen zal zijn de Brexit. Wat kunnen hiervan de gevolgen zijn voor onze visserijsector? En hoe kunnen wij ons hierop voorbereiden? Gastspreker deze ochtend is de heer Wim Boonstra, speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets.

  Lees meer…
 • logo verkiezingen

  Verkiezingen gemeenteraad 2018

  Registratie aanduiding politieke groepering en Kandidaatstelling

  Lees meer…
 • Begroting

  De begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Elk jaar in november stelt de raad de begroting voor het komende jaar vast.  In onderstaande begroting geeft u in één oogopslag een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Urk. De volledige begroting vindt u hier: https://www.urk.nl/organisatie-en-bestuur/begroting_41769/

  Lees meer…
 • banner berichtenbox

  Post van gemeente Urk kunt u nu via MijnOverheid in berichtenbox ontvangen

  MijnOverheid: Uw persoonlijk website voor overheidszaken, meld u snel aan

  Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. Post van gemeente Urk kunt u nu ook via MijnOverheid in de Berichtenbox ontvangen. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 

  Lees meer…
 • foto van een sneeuwschuiver van de gemeente Urk

  Gladheidsbestrijding 2017/2018

  Met ingang van 1 november 2017 wordt de winterdienst van de gemeente Urk weer ingesteld.

  Lees meer…
 • Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

  In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor