• Dienstverlening gemeente op afspraak door coronavirus

  De dienstverlening van de gemeente Urk blijft beschikbaar voor inwoners. Door het coronavirus is de dienstverlening met ingang van maandag 23 maart 2020 tijdelijk anders. Wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.
  Receptie en balie burgerzaken gemeente Urk
 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

  Veel overheidsorganisaties, zoals ministeries, waterschappen, provincies, gemeentes en het UWV gebruiken uw gegevens. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen.
  Man met een tabel in de hand met er omheen allemaal personen op een beeldscherm
 • Concept beleidskader Zon op Land klaar

  In mei 2020 is de gemeente Urk gestart met het opstellen van een beleidskader voor Zon op Land.
  Foto van zonnepanelen
 • Uitreiking gemeentelijke erepenning aan Willem Koelewijn

  Maandag 4 januari 2021 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie digitaal plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Urk. Op het programma stond ook de uitreiking van de gemeentelijke erepenning.
  De gemeentelijke erepenning wordt opgespeld door mevrouw Koelewijn
 • IJsselmeervisafslag breekt opnieuw omzetrecord

  De IJsselmeervisafslag Urk heeft een financieel prima jaar achter de rug. Ondanks alle beperkingen bereikte de omzet het hoogste punt ooit, met 4,196 miljoen euro.
  Muur van de IJsselmeerafslag met blauwe letters erop.
 • Brief over Brexit

  Het Bestuurlijk Platform Visserij heeft bijgaande brief over de Brexit aan minister Schouten van LNV gestuurd.
  Diverse vissen