• Wij zijn op zoek naar burgers die zich bij een verkiezing willen inzetten als stembureaulid.
  Rood potlood
 • Hoewel de ministerraad nog met een definitief standpunt zal komen dat vanavond in de persconferentie naar voren wordt gebracht, hechten de burgemeesters van Flevoland er aan om daar op vooruitlopend nu al gezamenlijk te reageren.
  gemeentehuis
 • ‘Help winkelondernemers overleven!’ Deze noodkreet horen wij stelselmatig binnen onze gemeente van zowel niet-essentiële winkeliers, kappers, horeca, sportaanbieders en vergelijkbare ondernemers of van de vertegenwoordigers van (winkel)ondernemers op Urk. 
  Rek met kleding
 • Maandag 10 januari 2022 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst digitaal plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Urk. Op het programma stond ook de uitreiking van de gemeentelijke erepenning.
  De erepenning is uitgereikt aan Fokke Hoekstra door burgemeester Cees van den Bos
 • Met het plaatsen van de laatste AED in het gemeentehuis van Urk heeft wethouder Freek Brouwer het netwerk van AED’s op Urk voltooid.
 • De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen en daarom kunt u jaarlijks deze tegemoetkoming aanvragen.
  foto van de handen van een oudere dame
RSS feed