De inhoud is geladen.

Veilig Uitgaan

Welkom! Op deze pagina bent u op de goede plek voor:  1. Een vergunning aanvragen voor uw honk. 2. Een vergunning aanvragen voor uw terras. 3. Een uitgaansidee indienen. Alle ideeën zijn welkom: gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar oud. Samen maken we ons uitgaansleven veilig!

Nieuw (uitgaans)idee

Urk wil een veiliger uitgaansleven

De gemeente Urk en de stichting Willem Hoekstra Fonds hebben ieder 200.000 euro gesubsidieerd. Dit geld is bedoeld voor het stimuleren van nieuwe initiatieven en het bevorderen van een veiliger uitgaansleven. Deze subsidie is gericht op het ondersteunen van (uitgaans)ideeën voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar.

 

Hoe gaat het in z’n werk?

Vanaf vrijdag 12 april kunt u uw plan indienen via veiliguitgaan@urk.nl. Alle soorten (uitgaans)initiatieven zijn welkom: grote en kleine ideeën, gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar oud. Bij goedkeuring zult u 1/3 deel van de financiën vanuit de gemeente ontvangt; 1/3 deel vanuit Stichting Willem Hoekstra Fonds en 1/3 deel draagt u zelf bij. Het moet gaan om structurele initiatieven, dus niet eenmalig. De financiële steun is bedoeld voor de opstartfase. Het initiatief moet uiteindelijk ‘op eigen benen’ voortbestaan. 
 

Criteria

De uitwerking van jouw (uitgaans)idee:

 • Vindt plaats op Urk.
 • Is een structureel initiatief (niet eenmalig).
 • Heeft een positieve invloed op het veiliger maken van het Urker uitgaansleven. 
 • Heeft financiële ondersteuning nodig voor de opstartfase, voor 2/3 van het bedrag, want 1/3 financier je zelf. 
 • Heeft financiële dekking nodig voor onkosten. Marktconforme prijzen worden betaald op basis van begroting en afrekening.
 • De bijdrage voor de activiteiten bedraagt maximaal €50.000 (het College van Burgemeester en Wethouders kan hiervan gemotiveerd afwijken).  
 • Is organisatorisch betrouwbaar en degelijk, heeft een duidelijke planning en afspraken worden nagekomen. 
 • Heeft (naar verwachting) een hoge slagingskans.

Let op: 

 • Dien je aanvraag, inclusief plan en begroting, minstens vier weken voor aanvang van de uitvoering in. 
 • Het zou mooi zijn als er in je initiatief samenwerking is met meerdere partijen.
 • Een vernieuwend plan is een pluspunt.
 • Activiteiten moeten regelmatig inhoudelijk en financieel worden beoordeeld. 
 • De evaluaties worden uitgevoerd op momenten die zijn overeengekomen met de gemeente. 
 • Denk qua evaluatie aan bezoekersaantallen, kenmerken van bezoekers, ervaringsmetingen, neveneffecten.
 • Vermeld in de berichtgeving en promotie dat de gemeente Urk, DURF en het Willem Hoekstra Fonds het initiatief ondersteunen, gebruik daarbij de logo’s. 
 • Een bijdrage kan verstrekt worden aan: 
  • Rechtspersonen met een volledige rechtsbevoegdheid
  • Natuurlijke personen of groepen van natuurlijke personen 
  • Instellingen zonder rechtspersoonlijkheid. De aanvraag dient dan ondertekend te zijn door tenminste twee, van deze instelling deel uitmakende, natuurlijke personen.

 

Lever uw idee in

Honkenvergunning

Urk wil een veiliger uitgaansleven 

Voor de veiligheid van onze 18+ jongeren in hun honk, is het nodig om goede afspraken met elkaar te maken. Daarom mag uw honk binnenkort alleen nog open met een vergunning. Maximaal 30 honken mogen een vergunning aanvragen en de vergunning is in eerste instantie twee jaar geldig. Daarna wordt het beleid geëvalueerd.  

Voorwaarden 

Iedereen die 18 jaar of ouder is en een honk heeft of wil hebben waarin vrienden elkaar ontmoeten, kan de vergunning aanvragen. Voor het verkrijgen van de vergunning moet er aan voorwaarden voldaan worden. 

Uw honk is:  

 • Een plek zonder drugs
 • Een plek zonder overmatig drankgebruik
 • Voorzien van goede brandveiligheid
 • Een plek met toezicht 
 • Voorzien van een goede en duidelijk in- en uitgang

Honkenbeleid

Lees hier het volledige honkenbeleid:

Beleid groepsbijeenkomsten

Vraag hier uw honkvergunning aan

Aanvraagformulier exploitatievergunning 

Betere aanpak voor Urker terrassen

Op een aangename manier een terrasje kunnen pakken in je eigen dorp.

Als inwoners van Urk willen we een veilig en gezellig uitgaansleven. Daar werken we met z’n allen hard aan. Terrassen zijn hier onderdeel van en qua beleid was een verbeterslag nodig. Achter de schermen is daarom hard gewerkt aan een nieuw terrassenbeleid.

Buurtbewoners, inwoners en ondernemers zijn betrokken en bevraagd. Zij maakten hun wensen en belangen kenbaar tijdens goedbezochte gemeente-inloop-avonden. Zoveel mensen, zoveel wensen – en die liggen niet altijd op één lijn. Wel heeft de gemeente alle inbreng meegenomen en op een gedegen manier uitgewerkt tot een goed doordacht terrassenbeleid. 
 

Waaraan draagt het nieuwe terrassenbeleid bij:

 • Veiliger uitgaansleven: open, passende inrichting, betere verkeersveiligheid.
 • Mooie, nette en gezellige horecaterrassen verbeteren het straatbeeld.
 • Transparantie, voor een sociale verbetering.
 • Behoud van de historische context.
 • Levendig; voor elk wat wils.
 • Niet ‘gieten’, maar genieten.
 • Op een aangename manier een terras kunnen pakken in je dorp: voor jong en oud.
 • De ontwikkeling van een mooier uitgaans- en recreatiegebied.
 • Duidelijkheid voor ondernemers en omwonenden.
 • Meer mogelijkheden om terrassen aantrekkelijk te maken, ook buiten het zomerseizoen.
   

Het beleid uit 2003 was verouderd en niet in lijn met actuele ontwikkelingen. De gemeenteraad nam in 2020 unaniem een motie aan, met de oproep om de mogelijkheden te onderzoeken voor overdekte terrassen, die bijvoorbeeld in de winter verwarmd kunnen worden. Het nieuwe terrassenbeleid komt voort uit het project Veilig Uitgaan en is nu vastgesteld door burgemeester Jan Westmaas.
 

Lees het nieuwe beleid op: Nadere regels terrassen 2024 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)
 

Binnenkort kunt u hier uw vergunning aanvragen.

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons als u vragen heeft. Wij beantwoorden ze graag. U bereikt ons op werkdagen tussen 8:45 en 17:00 uur via (0527) 689868 of  gemeente@urk.nl.