Lokale regels

Op Urk gelden verschillende regels. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk hebben deze regels vastgesteld en bekendgemaakt. Sommige regelingen (zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)) leggen verplichtingen op. Deze bevat een groot aantal bepalingen, over wat wel en niet mag met betrekking tot de openbare orde (verkeer, evenementen, geluidhinder) en de bescherming van milieu en natuurschoon.

Overheid.nl

Alle geldende regels op Urk zijn opgenomen in een nationale databank. Deze databank is te raadplegen op de website overheid.nl. De databank beschikt over een uitgebreide zoekfunctie waarmee het tevens mogelijk is om ingetrokken regelingen op te vragen. U kunt in de zoekbalk zoeken naar regelgeving. U kunt de letters van uw postcode geven en/of zoeken op een woord of zinsdeel dat in de titel of de tekst van de regelgeving voorkomt. Wanneer u enkel de letters van de postcode invoert en vervolgens op zoeken klikt, krijgt u alle geldige regelgevingen getoond. Ook is het mogelijk om regelgeving van andere overheden te raadplegen (het Rijk, provincies en waterschappen).

Ook de beleidsstukken worden hier zoveel als mogelijk geplaatst. Mist u een beleidsnotitie, neem dan contact op met de gemeente.

Overzicht bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en verordeningen. Wilt u weten of in uw buurt vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven? Bekijk hier het overzicht met de meeste recente bekendmakingen.

E-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl. Dan krijgt u onder andere bericht over omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten in uw buurt.