Bedrijventerreinen

De gemeente Urk beschikt over 3 bedrijventerreinen. Dit zijn:

  • Lemsterhoek
  • Kamperhoek
  • Zwolsehoek

Daarnaast zijn er 2  bedrijventerreinen in ontwikkeling. Overgangszone Zeeheldenwijk en Port of Urk. 

Uitgifte deelgebied 1.1A

Gemeente Urk is gestart met de uitgifte van de eerste gronden voor Port of Urk. Bedrijven kunnen zich vanaf 25 november 2022 registreren als geïnteresseerde partij voor de aankoop van een kavel van minimaal 4000 m2 en maximaal 20.000 m2 binnen deelgebied 1.1.A . De daadwerkelijke inschrijvingsperiode start op 23 januari en loopt tot en met 10 februari 2023.

De kavels in deelgebied 1.1A zijn bestemd voor ‘visindustrie zonder rokerij’ en ‘overige bedrijven’. Hiervoor komen bedrijven van buiten Urk alleen in aanmerking als zij het maritieme en/of visserijcluster versterken, of de keten daaromheen. Urker bedrijven komen in aanmerking voor deelgebied 1.1A ongeacht de sector waarin zij actief zijn. Ondernemers kunnen en hoeven geen voorkeur aan te geven voor een kavel. Er is sprake van flexibele verkaveling. Dat wil zeggen dat de gemeente op basis van alle inschrijvingen en benodigde oppervlakte een kavelverdeling maakt, waarna toewijzing en uitgifte zal plaatsvinden. Alle informatie over het uitgifteproces is te vinden op www.portofurk.com/inschrijving(externe link).

Benieuwd naar de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging?

Neem dan contact op met André de Vries via telefoonnummer 0527-689868 of mail naar bedrijfsgrond@urk.nl 

Port of Urk 

Klik op bovenstaande afbeelding om naar de website van Port of Urk te gaan.

Meer informatie vindt u op de website van Port of Urk.