Nieuws

 • banengroei op Urk in 2018 weer grootste van Flevoland

  Banengroei op Urk ook in 2018 weer grootste van Flevoland

  De banengroei op Urk is met 8,5% voor het derde achtereenvolgende jaar het grootst van geheel Flevoland. Het totaal aantal banen groeide met maar liefst 868 tot boven de historische grens van 11.000. Het totaal aantal op Urk gevestigde bedrijven is overigens ook stevig gegroeid met 96 naar totaal ruim 1.700.

  Lees meer…
 • Foto ondertekening samenwerkingsverklaring

  Partijen verkennen benutten van omgevingswarmte- en koude Urk

  Donderdag 15 november tekenden zes partijen de samenwerkingsverklaring “Verkenning haalbaarheid benutting omgevingswarmte- en koude op Urk”. De partijen willen gezamenlijk bijdragen aan de warmtetransitie op Urk door het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen waaronder aardgas. Het betreft een samenwerking van gemeente Urk, Vereniging van Visgroothandelaren (VVU), technisch ontwerp en adviesbureau Collinq, waterschap Zuiderzeeland, Christelijke Woonstichting Patrimonium en Energie- en Afvalbedrijf NV HVC.

  Lees meer…
 • winkelcentrum Oud Urk wordt Bedrijveninvesteringen zone

  Winkelcentrum Oud Urk wordt Bedrijveninvesteringen zone

  Met een overweldigende meerderheid hebben eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden in het winkelcentrum Oud Urk gekozen voor de instelling van een Bedrijveninvesteringen zone (BIZ). Op 1 januari 2019 gaat deze voor een periode van 5 jaar van start.

  Lees meer…
 • grondtoewijzing oranjewijk 3e fase

  Informatie toewijzing bouwkavels, Oranjewijk 3e fase

  Het college van burgemeester & wethouders heeft de grondtoewijzing voor de Oranjewijk 3e fase vastgesteld. De uitgifte van deze gronden zal afwijkend zijn dan van de eerder uitgegeven gronden. De gemeente vindt het wenselijk dat bij de uitgifte van de gronden, ook eisen worden gesteld aan de toewijzing van (een aantal categorieën) woningen aan de kopers. Het systeem van loting zorgt ervoor dat er meer transparantie, openheid en vrijheid in keuze is voor de desbetreffende kopers.

  Lees meer…
 • foto van aanwezigen spoedberaad sluiting SEH

  Urker zorgpartners trekken gezamenlijk op

  ”Minister is overtuigd van onze zorgen”

  Minister Bruins liet er afgelopen maandag geen gras over groeien, toen hij – na telefonisch contact met burgemeester Van Maaren - de uitnodiging  van het gezamenlijk Urker zorgoverleg ontving. Nog dezelfde middag zat hij aan tafel met het zorgoverleg, bestaande uit huisartsen, verloskunde, GGD, FRS en gemeente. “Over en weer hebben we nog maar eens onze zorgen kunnen overbrengen” aldus burgemeester Van Maaren.

  Lees meer…
 • logo energieloket Flevoland

  Provinciale subsidie zon voor asbest in de maak

  De provincie Flevoland werkt aan een subsidie voor bewoners en bedrijven die hun asbesthoudende daken willen vervangen door een dak met zonnepanelen. Deze regeling zal ook gaan gelden voor woningcorporaties, instellingen en energiecoöperaties.

  Lees meer…
 • foto van een bladafvalcontainer op Urk

  Gooi uw bladafval in de bladcontainers in uw buurt

  De bladcontainers worden weer geplaatst. Op deze manier kunt u als inwoner helpen de openbare ruimte schoon te houden van bladafval. Blad kan in de bladcontainers en hoeft niet in de groene container gedeponeerd te worden. De bladcontainers worden op locaties met veel gemeentelijk groen geplaatst en staan op meerdere locaties op Urk.

  Lees meer…
 • bord wegwerkzaamheden met pilonnen

  Werken aan de Staartweg en Burg. v. Suchtelenlaan

   Werkzaamheden Staartweg

  Om voor verkeer vanuit de Zeewijk een goede aansluiting te creëren op de Staartweg wordt op de kruising Staartweg / Nagel een rotonde gerealiseerd. Voor de aanleg van de rotonde worden bestaande kabels en leidingen ter plaatse van de huidige T-splitsing verlegd. In de komende periode tot circa eind december worden aan de noordzijde van de Staartweg verschillende grote leidingen verlegd. De rijbaan wordt hierbij niet volledig afgesloten voor het verkeer, maar het verkeer ondervindt hier wel hinder door. 

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor