Nieuws

 • lotingsbijeenkomst oranjewijk 3e fase

  Lotingbijeenkomst Oranjewijk 3e fase

  Lotingsysteem starters- en levensloopbestendige woningen

  De loting is verplicht voor de starterswoning en de levensloopbestendige woningen. Niet iedere woning komt in aanmerking voor het lotingsysteem, het bouwbedrijf en de gemeente besluiten welke woning er eventueel buiten het lotingsysteem wordt gehouden. Het lotingsysteem is niet van toepassing voor appartementen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woning.

  Lees meer…
 • inwoners gemeente Urk

  Warm welkom voor nieuwe inwoners van groeiend Urk

  Urk is uit haar jasje gegroeid. Maar dankzij een gemeentelijke grenscorrectie met gemeente Noordoostpolder is Urk sinds met 150 ha, inclusief vijf woonadressen en twee windmolens uitgebreid. De nieuwe inwoners van het gebied kregen donderdagavond een warm welkom van het gemeentebestuur.

  Lees meer…
 • ondertekening intentieverklaring Triade Vitree en gemeente Urk

  Triade Vitree en gemeente Urk trekken gezamenlijk op

  Urk groeit en bloeit. De gemeente heeft grote ambities en de nieuwe wijk Schokkerhoek is daar een mooi voorbeeld van. Door de uitbreidingsplannen ontstaan er diverse mogelijkheden voor nieuwe huisvesting in deze wijk. Triade Vitree ziet dit als een mooie kans en gaat samen met de gemeente onderzoeken of het haalbaar is om te verhuizen naar de Schokkerhoek.

  Lees meer…
 • collage van de inzameling van vuurwerkafval en kerstbomen

  Urk bedankt!

  Er lagen 1500 vrijkaartjes klaar om weg te geven aan iedereen die een gevulde zak met vuurwerkafval of een kerstboom kwam inleveren. De kerstbomenactie is al jarenlang een traditie; die van het vuurwerkafval ging voor het 2e jaar van start.

  Lees meer…
 • afbeelding van zonnepanelen

  Salderen nog tot 1 januari 2021, daarna nieuwe regeling

  Op 1 januari 2021 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een ‘terugleversubsidie’. Hierin wordt herhaald dat een terugverdientijd van 7 jaar het uitgangspunt blijft. De salderingsregeling wordt omgevormd tot een nieuwe regeling, omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is. Volgens de huidige inzichten is er na 2030 geen stimulering meer nodig voor zonnepanelen bij consumenten. De stimulering zal dan ook richting 2030 afgebouwd worden naar nul.

  Lees meer…
 • sportboulevard Urk

  Sport-, beweeg- en speelgebied Urk

  Gemeente Urk wil het gebied rond zwembad ’t Bun in het park Noorderzand sportiever inrichten. Sporten en bewegen, zowel in het park als in het gebied rond het zwembad, is het doel. De inrichting moet zo worden dat er voor alle inwoners wat te doen of te beleven is. Ook wordt bekeken of het Speelbos hier geplaatst kan worden.

  Lees meer…
 • Subsidieregeling voor sportclubs

  35% voor kosten, onderhoud en energiebesparing

  Vanaf 1 januari 2019 gaat de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ van start. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

  Lees meer…
 • uitreiking erepenning

  Burgemeester Urk eert gele hesjes

  Uitreiking gemeentelijke erepenning tijdens nieuwjaarsreceptie

  Urk is blij met zijn `gele hesjes’. Nee, hiermee worden geen boze demonstranten bedoeld, maar juist hulpverleners.

  Lees meer…
 • foto met R. de Haan en R. Kersten namens de gemeente Urk, S. Ras en J. Ras, de kopers, wethouder F. Brouwer,  en A. Smelt en A. Everts, beide namens Het Notarieel)

  Verkoop voormalige havenmeesterswoning afgerond

  Op maandag 24 december hebben wethouder Freek Brouwer namens de gemeente en de broers Jan en Sjoert Ras als kopers de (ver-) koopakte ondertekend. Met dit feestelijke en historische moment wordt het verkooptraject van de voormalige havenmeesterwoning, met ondergrond, opstallen en bijhorend terrein aan de Oosthavenkade / Wijk 2 17-18 afgerond.

  Lees meer…
 • afbeelding van stapels oud papier

  Oud papier hoort in de container

  Op Urk helpen vrijwilligers van diverse scholen en verenigingen bij de inzameling van oud papier en karton. De opbrengsten komen terug in de Urker samenleving. Een mooie manier om oud papier te recyclen en de lokale gemeenschap te steunen. 

  Lees meer…
 • Wethouder Freek Brouwer, rechts op de foto in gesprek met minister Bruins (2e van links)

  Minister praat op Urk partijen bij over ziekenhuiszorg

  Afgelopen woensdagmiddag vond een informatief gesprek op Urk plaats tussen minister Bruins en lokale en regionale zorgpartijen. In dit overleg werd de huidige stand van zaken benoemd rond de regionale ziekenhuiszorg. Ook bestuurders van de gemeenten Urk en NOP, de curator, ziektekostenverzekeraar, GGD Flevoland en Antonius Zorggroep waren bij dit gesprek aanwezig.  Voor Urk namen burgemeester Van Maaren, wethouder Freek Brouwer, de huisartsen Antonie van Schothorst, Wilco Bloed en verloskundige Karine Straatsma deel aan de bespreking.  

  Lees meer…
 • afbeelding van belangstellendenden in het gemeentehuis zittend aan een tafel

  Rustige inloopbijeenkomst bestemmingsplan Urkerveld

  Donderdag 13 december was er op het gemeentehuis van Urk een inloopbijeenkomst voor het nieuwe bestemmingsplan voor Urkerveld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de er nieuwe natuur bij Urkerveld gerealiseerd kan worden. Het Flevo-landschap heeft de bestemmingsplanwijziging aangevraagd.

  Lees meer…
 • Op de foto v.l.n.r. Wim de Visser, Lois Snijder, Riekelt Woort, Anneke van Urk, Ankie de Boer, Meindert van den Berg, Dittie Hoekstra

  Adviesraad Sociaal Domein weer op sterkte

  Met de toevoeging van drie nieuwe leden is de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Urk weer op volle sterkte gekomen. Door de toevoeging van Meindert van den Berg, Anneke van Urk en Riekelt Woort bestaat de Adviesraad nu uit 7 leden. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van het sociaal domein. De adviesraad is onafhankelijk en stelt zijn adviezen op vanuit het perspectief van de inwoners op Urk.

  Lees meer…
 • reactie gemeente Urk op doorstart ziekenhuis Lelystad

  “Onbegrijpelijk en onacceptabel”

  Gemeente Urk blijft wijzen op de patiëntveiligheid in de Acute Verloskunde

  Voor de gemeente Urk is het duidelijk dat de huidige plannen negatieve gevolgen heeft voor Urk. “Op allerlei manieren hebben we ons standpunt kenbaar gemaakt” aldus wethouder Freek Brouwer. “En in de bespreking in de Tweede Kamer werd dit ook diverse keren benoemd en als opdracht meegegeven aan de minister. Jammer genoeg zonder het gewenste resultaat.”

  Lees meer…
 • 15 miljoen voor Noordelijk Flevoland

  15 miljoen euro voor Noordelijk Flevoland

  Flevoland staat bekend om haar innovatiekracht en sterke economische groei. Om deze kenmerken verder uit te buiten, gaan Rijk en regio samen aan de slag. Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het maritiem cluster rondom Urk. Wethouder Geert Post:’ Het is fantastisch dat onze regiodeal, die samen met de provincie en de buurtgemeente is opgesteld, toegekend is. Deze financiële injectie maakt het mogelijk dat er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners.” Concrete initiatieven en projecten richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, werk & talent en veiligheid.

  Lees meer…
 • begroting 2019

  Begroting 2019

  De begroting geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Elk jaar in november stelt de raad de begroting voor het komende jaar vast. Onderstaande begroting geeft u in één oogopslag een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Urk.

  De volledige begroting vindt u op https://www.urk.nl/organisatie-en-bestuur/begroting_41769/

  Lees meer…
 • banengroei op Urk in 2018 weer grootste van Flevoland

  Banengroei op Urk ook in 2018 weer grootste van Flevoland

  De banengroei op Urk is met 8,5% voor het derde achtereenvolgende jaar het grootst van geheel Flevoland. Het totaal aantal banen groeide met maar liefst 868 tot boven de historische grens van 11.000. Het totaal aantal op Urk gevestigde bedrijven is overigens ook stevig gegroeid met 96 naar totaal ruim 1.700.

  Lees meer…
Meer nieuws
 • Lees voor