Portefeuille 1 (bestuur)

(plaatsvervanger Willem Foppen)

 • Algemeen bestuurlijke zaken
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare orde & veiligheid (incl. vergunningverlening)
 • Integraal toezicht & handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie

Vertegenwoordiging in besturen

 • Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Samenwerking Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Burgemeesterskring Flevoland
 • Kernteam Regio Zwolle
 • Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (BOZV)
 • Driehoeksoverleg Dronten, NOP, Urk, Politie en Justitie (Driehoek DNU)
 • Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF)
 • VNG afdeling Flevoland
 • AB Veiligheidsregio Flevoland
 • Lid BCG "Samen maken we Flevoland"
 • Lid BAC - GHOR
OmschrijvingBetaald/onbetaald
Bestuurslid/penningmeester Regio Zwolle UnitedOnbetaald
Voorzitter RVC Ambulancedienst Zuid-Holland ZuidBetaald
Eigenaar Westmaas Consultancy & Advies Betaald
Voorzitter landelijke klachtencommissie PC onderwijsBetaald
dga mr Joh. C. Westmaas BVOnbetaald