Samenstelling B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het college telt 4 personen, de burgemeester en 3 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.