Wethouder Nathanaël Middelkoop
 • E-mailadres: n.middelkoop@urk.nl
 • Politieke partij: SGP

Portefeuille 

(Plaatsvervanger F. Brouwer)

 • Economische zaken en visserij
 • Haven
 • Middenstandszaken
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Speelvoorzieningen  
 • Beheer groen & grijs
 • Afvalinzameling
 • Grondverkopen bedrijventerreinen
 • Werk en inkomen

Projecten

 • Buitendijkse haven (MSNF)
 • Binnendijks bedrijventerrein (Port of Urk)
 • Parkeren en verkeren Oude Dorp
 • Visieontwikkeling belevingscentrum/aquarium
 • Sluis Kornwerderzand en vaargeul
 • Vernieuwing speelbos
 • Onderzoek boothelling

Vertegenwoordiging in besturen

 • IJsselmeergroep
 • ROVA
 • Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)
 • Vitens
 • Bestuurlijk Platform Visserij (BPV)
 • Strategisch Europees Visserijoverleg (SEVO)
 • KIMO Nederland en België
 • Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF)
 • Technofonds Flevoland BV
 • "Hart voor Bant"
Nevenfuncties
OmschrijvingBezoldigd/onbezoldigd
Masterstudent Bestuurskunde Beleid en Politiekonbezoldigd

Heeft u gevonden wat u zocht?