Wethouder Nathanaël Middelkoop
 • E-mailadres: n.middelkoop@urk.nl
 • Politieke partij: SGP

Portefeuille 2 (werken)

(1e locoburgemeester/plaatsvervanger Freek Brouwer)

 • Financiën
 • Economie (visserij)
 • Gebiedsontwikkeling (ruimtelijke ontwikkeling)
 • Grondbeleid
 • Onderwijs
 • Arbeidsmarktbeleid

Vertegenwoordiging in besturen

 • Vicevoorzitter Bestuurlijk Platform Visserij
 • Lid DB KIMO Nederland & België 
 • Lid GR IJsselmeergroep
 • Lid Kernteam Regionaal Werkbedrijf Flevoland 
 • Lid Strategisch Europees Visserij Overleg 
 • Lid AvA Technofonds Flevoland 
 • Lid AvA Wadinko
 • Lid AvA Concern voor Werk

Nevenfuncties

OmschrijvingBetaald/onbetaald
Bestuurslid Stichting Hart voor Bantonbetaald
Boardlid Economic Board Flevolandonbetaald