Wethouder Willem Foppen

Wethouder Willem Foppen
 • E-mailadres: w.foppen@urk.nl
 • Politieke partij: CDA

Portefeuille 3 (wonen)

(plaatsvervanger Cees van den Bos)

 • Woningbouw (ruimtelijke ordening)
 • Omgevingswet
 • Beheer openbare ruimte
 • Beheer gemeentelijke vastgoed
 • Mobiliteit & bereikbaarheid
 • Milieu & vergunningverlening
 • Duurzaamheid & afval
 • Haven

Vertegenwoordiging in besturen

 • Lid Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV)
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders ROVA
 • Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders HVC

Nevenfuncties

OmschrijvingBetaald/onbetaald
Eigenaar/adviseur Foppen Adviesbetaald
Lid Commissie Milieueffectrapportagebetaald
Ultimate beneficial owner W. Foppen Vastgoed B.V.onbetaald
Ultimate beneficial owner W. Foppen Holding B.V.onbetaald