Verschillende cliënten- en patiëntenraden hebben samen met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en hun adviesraden sociaal domein een visie op de gezondheidszorg in Noordelijk Flevoland opgesteld.