Per 1 mei is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden

De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet regelt het recht op informatie van de overheid zodat er meer inzicht kan komen in het overheidshandelen zoals het handelen van de Gemeente Urk. Zo geeft de gemeente vaak informatie vooraf via allerlei kanalen zoals www.officielebekendmakingen.nl, de website van de gemeente Urk, de social media en de krant. Soms kan informatie alleen achteraf worden gepubliceerd of ter inzage worden gelegd op het gemeentehuis.

Voor specifieke informatie die niet via bovenstaande kanalen al bekend zijn gemaakt, kan een (officieel) verzoek om toezending ervan worden ingediend. De gemeente kan kosten (leges) in rekening brengen voor het verstrekken van kopieën van de gevraagde documenten.

Dien uw verzoek schriftelijk in bij:

Gemeente Urk
Postbus 77
8320 AB Urk

Of per e-mail naar: gemeente@urk.nl   

Let op: verzoeken die op een ander e-mailadres binnenkomen nemen we niet in behandeling.