De gemeente is met Concern voor Werk overeengekomen een nieuw werkgeversservicepunt onder de naam ‘Urk Werkt’ open te stellen. Dit servicepunt begeleidt werkgevers om nog meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een gepaste werkplek te helpen.

Iedereen telt 

Wethouder Nathanaël Middelkoop en Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk, zetten op 14 juli hun handtekening onder het samenwerkingscontract. De gemeente en Concern voor Werk zetten zich opnieuw samen in voor een inclusieve arbeidsmarkt. Beide partijen streven ernaar een gepaste werkplek te vinden voor alle werkzoekenden. De wethouder is blij met de start van ‘Urk werkt’ ‘In mijn contacten met onze werkgevers op Urk merk ik een grote bereidheid tot het vormgeven van de inclusieve arbeidsmarkt. Dat is hier normaal en daar ben ik trots op! Ondernemers, Concern voor Werk en de Gemeente Urk staan samen voor een samenleving waarin iedereen telt en mee mag doen. Samen hopen we werkgevers nog beter te ondersteunen hun weg te vinden op de inclusieve arbeidsmarkt.’

Afstand arbeidsmarkt verkleinen

Concern voor Werk voert voor de gemeente al diverse trajecten uit om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit de begeleiding van cliënten met de Indicatie Banenafspraak, het uitvoeren van de loonwaarde-metingen in het kader van de Banenafspraak en hulp bij het zoeken naar werk.

Dienstenaanbod ‘Urk Werkt’

Het vernieuwde concept ‘Urk werkt’ richt zich op het begeleiden en samenbrengen van werkzoekenden en  werkgevers. Het Werkgeversservicepunt ‘Urk Werkt’ biedt de volgende diensten:

1.  Het voordragen en plaatsen van passende kandidaten, inclusief (waar nodig) het bieden van nazorg na plaatsing; 

2.  Advies over de instrumenten en voorzieningen bij een plaatsing;

3.  Advies over inclusief werkgeverschap onder andere functiecreatie;

4.  Informatie over de relevante wet- en regelgeving;

5.  Arbeidsmarktinformatie.

Samenwerking

De accountmanagers van het Werkgeversservicepunt ‘Urk Werkt’ werken samen met de gespreksvoerders van onze afdeling Sociaal Domein. Zij werken eveneens intensief samen met partners in de regio. Het Werkgeversservicepunt ‘Urk Werkt’ is partner van het Werkgeversservicepunt Flevoland

Meer weten

Mocht u als werkgever of werknemer een vraag hebben voor de accountmanager dan kunt u contact opnemen met Nanette Hogeling, Concern voor Werk, e-mail: nho@concernvoorwerk.nl, telefoon 06 42 65 38 44.