Als we afval goed scheiden, kunnen we er grondstoffen van maken voor nieuwe materialen. Een heel groot deel van het afval dat een huishouden produceert is namelijk heel goed te hergebruiken. Van die 450 kilo is meer dan 400 kilo herbruikbaar.

Plastic (pmd afval) en tuinafval (gft) is zeer geschikt als grondstof voor de productie van nieuwe producten. Van tuinafval wordt compost gemaakt, van plastic diverse kunststof producten, zoals bermpaaltjes. Alles op een grote hoop gooien is dus zonde.

Kosten laag houden

We streven ernaar om 75% van het afval gescheiden in te zamelen per 2023. We willen het zo veel mogelijk hergebruiken als grondstof. Zodat steeds minder restafval overblijft en de kosten van afvalinzameling zo mogelijk omlaag gaan en in elk geval niet stijgen zoals in het verleden. Afval scheiden is dus duurzamer, beter voor het milieu én voor de portemonnee.

Ingewikkeld? Valt reuze mee!

Het lijkt misschien veel werk om het afval te sorteren, maar het is een kwestie van gewenning. Als u in de keuken een afvalbak met verschillende vakken voor gft, plastic en restafval heeft, bent u al een eind op weg. En als u even niet weet hoe en waar u een product in kan leveren, raadpleeg dan de ROVA app.

Persoon in een witte keuken gooit een bananenschil in een afvalbak

Kosten

De kosten voor afvalinzameling worden jaarlijks per huishouden in rekening gebracht via de afvalstoffenheffing en zijn afhankelijk van de grootte van de container die u gebruikt. Ga naar Afvalstoffenheffing.

Een schoon Urk

We willen allemaal een schone leefomgeving; schoon is de norm. Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen Urk helpen schoonhouden. Spreek elkaar er op aan wanneer u ziet dat iemand afval verkeerd aanbiedt of laat liggen. En meld het ons, zodat wij het vuil kunnen inzamelen. U kunt een melding doen via melding woon- en leefomgeving.