U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor jaarlijks in maart een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal bewoners van een woning of de grootte van de container die u gebruikt.

Wat kost het?

De hoogte van de jaarlijkse afvalstoffenheffing is afhankelijk van de grootte van uw huishouden en het formaat container dat uw huishouden in gebruik heeft.

  • Als uw huishouden uit meer dan 3 personen bestaat of voor het restafval gebruik maakt van een grote container van 240 liter betaalt u € 340,00.
  • Bent u met minder dan 4 personen en gebruikt uw huishouden voor het restafval een kleine container van 140 liter dan betaalt u € 251,00. Deze container volstaat doorgaans voor een huishouden tot en met 3 personen.

Extra container nodig?

  • Zijn deze containers niet toereikend voor de hoeveelheid restafval in uw huishouden, dan kunt een extra restafval container van 240 liter bestellen bij de gemeente Urk: De kosten hiervoor bedragen € 183,00 per jaar exclusief leveringskosten.
  • U kunt ook een extra gft-container bestellen. De kosten hiervoor zijn € 46,00 per jaar exclusief leveringskosten.

U vraagt een grotere of kleinere container aan bij de gemeente Urk, via telefoon 0527-689868 of WhatsApp 06 13567971. Geef hierbij uw naam, adres en telefoonnummer door en de container die u wilt bestellen of omruilen.

Aanvragen extra container in verband met medische redenen

Heeft u vanwege een medische reden extra veel afval en past het niet allemaal in uw restafvalcontainer? Dan kunt u ook een extra container aanvragen. Deze container mag dan alléén worden gebruikt voor medisch afval zoals incontinentiemateriaal of stomazakjes. 

Let op! Medicijnen mogen niet in deze container, die moet u inleveren bij uw apotheek.

Voor het aanvragen van een extra restafvalcontainer om medische redenen kunt u contact opnemen met de gemeente via 0527-689868. Bij de aanvraag dient u een bewijs van de apotheek of huisarts te tonen dat er inderdaad extra medisch afval is.

  • Huishoudens met 2 bewoners mogen een grote container van 240L aanvragen;
  • Huishoudens met 4 of meer bewoners hebben al een grote container van 240L en mogen dan een extra kleine 140L container erbij aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de hoogte van de afvalstoffenheffing, dan kunt u bezwaar maken.  U betaalt wel eerst de afvalstoffenheffing.

U moet dan eerst inloggen via DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD account aan.