Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

Gemac Groot

De afvalstoffenheffing voor huishoudens groter dan 3 personen, dan wel voor huishoudens kleiner dan 4 personen indien gebruik wordt gemaakt van een restafvalcontainer van 240 liter al dan niet in samenhang met een GFT-container van 140 liter. De kosten hiervoor bedragen € 334,00.

Gemac Klein

De afvalstoffenheffing voor huishoudens kleiner dan 4 personen indien gebruik gemaakt wordt van een restafvalcontainer van 140 liter al dan niet in samenhang met een GFT-container van 140 liter. De kosten hiervoor bedragen € 244,00.

Wilt u een extra 240 liter restcontainer, dan zijn de kosten hiervoor per jaar € 162,00.

Wilt u een extra 140 liter GFT-container, dan zijn de kosten hiervoor per jaar € 46,00.

(Let op: de ROVA brengt afleveringskosten in rekening) 

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?