De gemeente Urk ondersteunt een initiatief van Gezond op Urk, het netwerk van een aantal zorgpartners, waarin huisartsen, Caritas, Fytac, Apotheek Urk, Talma Urk en ZONL vertegenwoordigd zijn. Omdat de signalen toenemen, komt het netwerk met een programmatische aanpak om mentale klachten tijdig te herkennen en beter te behandelen.

De gemeente en het netwerk Gezond op Urk signaleren dat er een toenemend aantal inwoners met angst- en spanningsklachten kampen. Ook het coronavirus heeft hierop invloed. Het netwerk komt daarom met een programmatische aanpak; klachten eerder herkennen, zodat er eerder hulp ingeschakeld kan worden en mensen met hun klachten op de juiste plek terecht komen.

Mens centraal

Wethouder Freek Brouwer: “De gemeente zet al langere tijd in op preventie en vroegsignalering en dit project past daar ook prima in. Daarnaast werken we in ons beleid vanuit de gedachte dat niet de ziekte, maar de mens centraal moet komen te staan. Het mentaal welbevinden is daar een belangrijk onderdeel van.”

Aanpak wachtlijsten

De gemeente Urk wil ook breder kijken dan dit initiatief. “Zo willen we met het verhogen van budgetplafonds de wachtlijsten van de jeugd GGZ aanpakken en worden de afspraken rond de inzet van de praktijkondersteuners GGZ bij de huisartsen momenteel tegen het licht gehouden” aldus de wethouder.