Misschien bent u al eens aanwezig geweest of uitgenodigd voor een atelier in het kader van ons nieuwe archeologiebeleid. Wij organiseren nu de derde en laatste bijeenkomst waarin we samen met u dit beleid vormgeven. Deze middag staat in het teken van de verhaallijnen die zijn ontwikkeld en hoe we deze zichtbaar kunnen maken op Urk.  

Doel

Samen met u inventariseren we graag hoe we de verhalen van Urk zichtbaar en beleefbaar kunnen maken. Eerder spraken we over de identiteit van Urk en het maatschappelijk afwegingskader. Het doel van deze middag is om samen de agenda voor het archeologiebeleid voor de komende 5 jaar te bepalen.

Komt u ook?

Op donderdag 21 september komen we samen in museum Het Oude Raadhuis. Vanaf 14.30 uur is er de gelegenheid het museum te bezoeken. Vanaf 15.00 uur start wethouder Willem Foppen het Atelier. We presenteren het beleidsprogramma, kijken terug op het werkproces en bedenken vervolgens concrete projecten bij het gevormde beleid. Tussen 16.30 en 17.00 uur sluiten we de middag samen af.

We zien uit naar uw komst!

Uitnodiging bijeenkomst archeologie