Je kan als inwoner, vereniging en organisatie een subsidie aanvragen voor incidentele of structurele culturele activiteiten.

Meer informatie over het aanvragen van subsidies sociaal domein

Regionale en nationale subsidiemogelijkheden

Provincie Flevoland. Subsidieregeling "Nadere regels Subsidie 80 jaar Vrijheid".

Het lustrumjaar 80 jaar Vrijheid gaat aankomende september van start. Provincie Flevoland stelt via een subsidieregeling € 100.000,00 beschikbaar voor activiteiten in het kader van dit lustrumjaar. De provincie wil door middel van het ondersteunen van initiatieven de bewustwording onder Flevolanders rond de Tweede Wereldoorlog en het bewustzijn over vrijheid en de democratische rechtstaat, een impuls geven. Het lustrumjaar 80 jaar Vrijheid loopt tot en met augustus 2025.

Aanvragen en meer informatie

Fonds voor Cultuur Participatie, Samen Cultuurmaken 2022-2024

Een subsidieregeling waar het sociaal en het cultureel domein samenwerken aan cultuur voor iedereen.

Samen cultuur maken 2022-2024

Fonds voor Cultuur Participatie, Erfgoed Maken

Voor projecten op het gebied van immaterieel erfgoed, erfgoedvrijwilligers en erfgoededucatie. Je zet ontwikkelstappen voor erfgoed met effect.

Erfgoed maken

Provincie Flevoland, Versterken en Vernieuwen

Provincie Flevoland wil Flevolandse professionele culturele instellingen de mogelijkheid bieden om (verder) te professionaliseren en/of innoveren om zichzelf te versterken zodat ze (weer) goed kunnen functioneren en kunnen bijdragen aan het versterken van de culturele infrastructuur en het makersklimaat.

Subsidie versterken en vernieuwen

Provincie Flevoland - Mede mogelijk maken

Provincie Flevoland wil culturele instellingen en makers financieel ondersteunen bij het verwerven van aanvullende financiële middelen elders om daarmee hun culturele (samenwerkings)projecten die in Flevoland plaatsvinden mede mogelijk te maken.

Subsidie - mede mogelijk maken