Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen via een aanvraagformulier. Vraag uw subsidie op tijd aan. Wanneer u de subsidie aanvraagt, hangt af van de soort subsidie. Aanvragen die we te laat ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Twee soorten subsidie

Structurele subsidie

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die ieder jaar terugkeren. Vraag de subsidie aan voor 1 juli van het voorafgaande jaar. Dit kan via onderstaand aanvraagformulier. Voorbeeld: Wilt u subsidie aanvragen voor 2023? Dan dient u de aanvraag uiterlijk 30 juni 2022 in. Tegelijk met de subsidieafrekening van het voorgaande jaar.

Incidentele subsidie

Deze subsidie is bedoeld voor eenmalige activiteiten. U kunt hiervoor het hele jaar een aanvraag indienen. Vraag de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan. Dan kan het college hier op tijd een besluit over nemen. Vraag de subsidie schriftelijk en met een motivatie aan bij de gemeente. Voeg hier een begroting aan toe waarin ook staat wat uw eigen inkomsten en bijdragen zijn. De aanvraag kunt u via de post of digitaal indienen (gemeente@urk.nl).

Adressering

U kunt het formulier op 2 manieren verzenden: (kies hier 1 van:)

  • via de post: Gemeente Urk, t.a.v. Sociaal Domein, postbus 77, 8320 AB Urk
  • via de mail naar gemeente@urk.nl voorzien van een gescand voorblad met handtekeningen.

Toetsing van aanvragen

Wij toetsen de aanvragen van subsidies aan:

  • het specifieke beleid
  • het algemene subsidiebeleid
  • de subsidieverordening

Hieronder kunt u het subsidiebeleid en de verordening bekijken. Ze staan ook gepubliceerd op de bekendmakingssite van overheid.nl.

Subsidiebeleid 2021link naar pdf bestand

Gemeenteblad algemene subsidieverordening Urk 2021link naar pdf bestand

Beleidsplan Sociaal Domein Urk 2024-2027link naar pdf bestand

Subsidieregister

Het subsidieregister is een overzicht van alle subsidies en bijdragen die de gemeente Urk in het voorafgaande jaar heeft verstrekt. De verstrekte subsidies worden jaarlijks voorlopig verstrekt. Na verloop van het jaar worden de subsidies (aan de hand van de benodigde gegevens) definitief vastgesteld. Zo wordt getoetst op de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de subsidie.

Het totaaloverzicht is als bijlage opgenomen in de jaarrekening van de gemeente Urk. Met dit overzicht kunt u zien waar de gemeente een subsidie en/of bijdrage aan verstrekt.

Klik hier voor de jaarrekening van de gemeente Urk