Wilt u subsidie aanvragen? Dit kunt u doen via een aanvraagformulier. Vraag uw subsidie op tijd aan. Wanneer u de subsidie aanvraagt, hangt af van de soort subsidie. Aanvragen die we te laat ontvangen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Twee soorten subsidie

Structurele subsidie

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die jaarlijks terugkeren. Vraag de subsidie aan vóór 1 juli van het voorafgaande jaar, dit kan via het volgende aanvraagformulier.  Voorbeeld: u wilt subsidie aanvragen voor 2022, dus dient u de aanvraag uiterlijk 30 juni 2021 in. Gelijktijdig dient u de subsidieafrekening van het voorgaande jaar in te dienen.

Incidentele subsidie

De activiteit is eenmalig. U kunt het hele jaar een aanvraag indienen voor een eenmalige subsidie. Vraag de subsidie ruim voor de activiteit aan (minimaal 8 weken voor de activiteit) zodat het college hierover ook tijdig een besluit kan nemen. Deze subsidie kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij de gemeente. Voegt u bij uw verzoek ook een begroting toe waaruit o.a. blijkt wat uw eigen inkomsten, bijdragen zijn. Het verzoek kunt u zowel per post als digitaal versturen (gemeente@urk.nl )

Adressering

U kunt het formulier op 2 manieren verzenden: (svp niet beide!)

  • via de post: Gemeente Urk, t.a.v. eenheid dienstverlening, postbus 77, 8320 AB Urk
  • via de mail naar gemeente@urk.nl voorzien van een gescand voorblad met handtekeningen.

Toetsing van aanvragen

De aanvragen van subsidies wordt niet alleen getoetst aan het specifieke beleid, maar ook aan het algemene subsidiebeleid en de subsidieverordening. Het subsidiebeleid en de verordening kunt u hieronder inzien of downloaden. Deze zijn ook gepubliceerd op de bekendmakingssite van overheid.nl.

Subsidiebeleid 2021

Gemeenteblad algemene subsidieverordening Urk 2021