Organisaties actief op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Urk kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor een exploitatietekort dat in 2020 is ontstaan door coronamaatregelen of voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten die passen binnen de geldende coronamaatregelen. Hiervoor heeft het college de ‘’Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 schade culturele sector Urk’’ vastgesteld.

In de subsidieregeling is te lezen hoe een subsidie kan worden aangevraagd, voor welke kosten een subsidie kan worden aangevraagd en wat de maximale hoogte is. De subsidie is aan te vragen door het onderstaande aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar gemeente@urk.nl.