Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een Urker stempas hebben.  Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 17 maart 2016” of elke latere datum.

Volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

U kunt ook iemand in een andere gemeente te machtigen. Een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de publieksbalie in het gemeentehuis.