Het meemaken van een ernstig misdrijf, verkeersongeval of calamiteit is erg ingrijpend. Niet alleen als slachtoffer, maar ook als nabestaande of getuige komt er veel op je af. Misschien wil je erover praten, twijfel je om aangifte te doen, wil je een schadevergoeding aanvragen of kom je in het strafproces terecht. Slachtofferhulp Nederland staat voor je klaar en kan je verder helpen.

Zo helpt Slachtofferhulp Nederland jou

Hoe we jou helpen en wat we voor je kunnen doen? Dat hangt af van wat er gebeurd is en wat jij nodig hebt. Wij helpen op het moment dat jij wilt, op een manier die bij jou past: telefonisch, face-to-face of via tools en adviezen op de website. Zo kort als kan, zo lang als nodig is. Je kunt bij ons terecht voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van uw schade. Onze ondersteuning is altijd gratis.

Emotionele ondersteuning en lotgenotengroepen

Iedereen reageert anders op een ingrijpende gebeurtenis. De een heeft veel stressklachten en de ander weer minder. Onze medewerkers bieden je een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Als de klachten na een lange tijd aanhouden en er gespecialiseerde zorg nodig is, kunnen wij doorverwijzen naar de juiste instanties. Uit ervaring weten we ook dat het veel slachtoffers helpt om over de gebeurtenis te praten met mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Dat kan in een van onze online of fysieke lotgenotengroepen.

5 mensen op de foto met het logo van slachtofferhulp Nederland

Praktische hulp

Als je schade hebt, wil je die natuurlijk vergoed krijgen. Wij helpen je bij het in kaart brengen van de schade. En adviseren je over wie de schade kan vergoeden. Misschien wil je wel in contact komen met de dader, om antwoorden te krijgen op je vragen en de gebeurtenis een plek te geven. Slachtofferhulp Nederland kan je helpen bij de aanmelding voor herstelbemiddeling. Soms worden slachtoffers of nabestaanden ongewild, onbedoeld en onverwacht het middelpunt van het nieuws. Hiervoor heeft Slachtofferhulp Nederland een groep media-adviseurs in huis: Namens de Familie.  Namens de Familie begeleidt en adviseert bij woordvoering en media-optredens zodat de juiste verklaring op het juiste moment gegeven wordt. Om de familie en verwanten te ontlasten kan de media-adviseur als aanspreekpunt fungeren voor media, politie en andere instanties.

Juridische hulp

Je wil aangifte doen, maar hoe werkt dat eigenlijk? En wat gebeurt er dan? Na het doen van aangifte kom je terecht in een strafproces. In het strafproces beoordeelt de officier van justitie of de rechter of de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit. In elke fase van het strafproces heb je als slachtoffer bepaalde rechten. Bijvoorbeeld spreekrecht en recht op informatie over de dader. Ook in het strafproces kun je rekenen op de gratis hulp van Slachtofferhulp Nederland. Wij geven je overzicht in het strafproces en helpen jou bij het gebruik maken van je rechten.

Hulp aan de omgeving van het slachtoffer

Via het Platform voor de Helpers en het Platform voor Professionals proberen wij de slachtoffers te helpen die niet uit zichzelf contact met Slachtofferhulp Nederland opnemen, maar wel baat kunnen hebben bij hulp. Hiervoor ontwikkelde Slachtofferhulp Nederland het Platform voor de Helpers en het Platform voor Professionals; op het Platform voor de Helpers vindt de sociale omgeving van het slachtoffer allerlei tips en adviezen om de ander zo goed mogelijk te helpen. Het Platform voor Professionals biedt dienstverlening aan bijvoorbeeld huisartsen, sportcoaches en andere hulpverleners om slachtofferschap te herkennen en hierop te acteren.

Kijk hoe Slachtofferhulp Nederland jou kan helpen op www.slachtofferhulp.nl of bel met een van onze medewerkers via 0900-0101. Samen zorgen we ervoor dat jij de draad van het leven weer kunt oppakken.