In opdracht van Provincie Flevoland heeft Regelink Ecologie en Landschap in de periode van half mei tot en met half november 2020 onderzoek uitgevoerd naar gebouwbewonende vleermuizen in Urk.