Sinds een aantal maanden denkt een gemeentelijke werkgroep na over een nieuw afvalbeleid op Urk. De komende maanden geven wij in ‘Het Urkerland’ en op onze website steeds informatie over de onderwerpen die besproken worden in de werkgroep. Deze keer vertellen we iets over de afvalscheiding van de gemiddelde inwoner.

De afvalcontainer

We kennen een aantal verschillende containers. Afhankelijk van waar u woont op Urk, kunt u hier gebruik van maken om afval en grondstoffen te scheiden. Toch zien we vaak een verkeerd gebruik van de afvalcontainer. Op de foto ziet u een voorbeeld op Urk van verkeerd gebruik. Oorzaak hiervan is het niet goed scheiden van afval.

Betere afvalscheiding nodig

Op Urk scheiden wij ons afval nog niet goed. Wij hebben 207 kilo restafval per inwoner per jaar. In bijvoorbeeld Staphorst willen ze nu van 40 naar 0 kilo restafval per inwoner per jaar. Daarnaast hebben wij een scheidingspercentage van 44%. Dit betekent dat meer dan de helft van het afval op Urk niet gescheiden wordt. In Staphorst is dat percentage 87%. Het is dus duidelijk dat er in onze gemeente werk aan de winkel is. Volgende keer vertellen we iets over de kosten voor afvalverwerking op Urk.

Heeft u vragen?

Stel ze dan gerust aan onze beleidsmedewerker. Stuur hiervoor een mail naar: afval@urk.nl of bel (0527) 68 98 68.