Zaterdagavond 20 november was er sprake van een aanhoudend onrustige sfeer op Urk. Er is zwaar vuurwerk afgestoken, ook in de richting van hulpverleners. In de loop naar dit weekend is in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie op een aantal plaatsen op Urk cameratoezicht ingesteld. Daarnaast is een deel van de bebouwde kom van Urk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit betekent dat er in de bebouwde kom preventief gefouilleerd kon worden op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk. Deze maatregelen waren van kracht van zaterdag 18.00 uur tot zondag 03.00 uur. De maatregelen waren genomen naar aanleiding van de rellen in het weekend van 13 november.

Vanwege de onrust en het zware vuurwerk heeft de officier van justitie om 20.36 uur het bevel gegeven dat preventief fouilleren mogelijk maakte. Ongeveer 25 personen zijn ter plekke preventief gefouilleerd. In totaal zijn op dit moment 12 personen aangehouden, waarvan 2 personen op verdenking van openlijke geweldpleging en 10 personen vanwege het bezitten of afsteken van zwaar en levensgevaarlijk vuurwerk. Zo werd in de kleding van de aangehouden personen onder andere de zogeheten Shells (zwaar vuurwerk) aangetroffen. Verder zijn brandstichtingen voorkomen. Door daadkrachtig optreden van de politie zijn excessen uitgebleven.

Er waren zaterdagavond vrij veel Urkers op de been. De Ouderwacht, vertegenwoordigers van de kerk en andere inwoners zijn in gesprek gegaan met de rellende jongeren. Door het de-escalerend optreden van politie en omstanders is de situatie relatief rustig gebleven. Ook het preventief fouilleren heeft een de-escalerend werking gehad. Op dit moment lijkt de schade mee te vallen. Gemeente Urk, politie en OM betreuren het dat een kleine groep raddraaiers telkens onrust en geweld veroorzaakt.