Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Wat kost het?

Het tarief van de belasting is een percentage van de WOZ waarde. Het percentage bedraagt voor:

a. de gebruikersbelasting 0,2436 %

b. de eigenarenbelasting:

  1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1302 %
  2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3159 %

Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro's.

  • Voor belastingaanslagen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats.
  • Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde bedragen onroerendezaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen?

U betaalt OZB.

Wilt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met de OZB, dan kunt u bezwaar maken. Om bezwaar te maken dient u in te loggen met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD account aan.(externe link)

Er zijn veel WOZ-bureaus die stellen gratis bezwaar voor u te maken. Lees hoe zij werken en wat u zelf kunt doen als u het niet met uw waarde eens bent.

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

U vindt hier meer informatie over op de pagina woz-waarde.