Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde . De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Ook wordt deze waarde gebruikt om de hoogte van andere belastingen te bepalen, zoals waterschapsbelastingen en eigen woningforfait.

Via 'MijnUrk' kunt u lezen hoe de WOZ-waarde berekend wordt en kunt u uw taxatieverslag bekijken. Daar staan de gegevens van uw woning op en gegevens van soortgelijke woningen die verkocht zijn.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • De gemeente bepaalt de waarde en huurt voor een deel van de werkzaamheden een taxatiebureau in.
  • De verkochte woningen binnen dezelfde groep worden beoordeeld. De WOZ-waarde van soortgelijke woningen wordt daarvan afgeleid. Met verschillen tussen de woningen, zoals oppervlakte, inhoud, aanbouw, etc. wordt uiteraard rekening gehouden.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?


De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen bij de gemeente.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezwaren die na die 6 weken ingediend worden, mogen niet meer in behandeling genomen worden.

Het taxatieverslag kunt u ook via www.urk.nl/mijnurk (inloggen met DigiD) downloaden. 

Extra informatie

WOZ-waarden andere woningen inzien via www.wozwaardeloket.nl

De WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan dan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de eigenaar of gebruiker van die woning. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Heeft u gevonden wat u zocht?