Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Ook wordt deze waarde gebruikt om de hoogte van andere belastingen te bepalen, zoals waterschapsbelastingen en eigen woningforfait.

Via 'Mijn Urk' kunt u lezen hoe de WOZ-waarde berekend wordt en kunt u uw taxatieverslag bekijken. Daar staan de gegevens van uw woning op en gegevens van soortgelijke woningen die verkocht zijn.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • De gemeente bepaalt de waarde en huurt voor een deel van de werkzaamheden een taxatiebureau in.
  • De verkochte woningen binnen dezelfde groep worden beoordeeld. De WOZ-waarde van soortgelijke woningen wordt daarvan afgeleid. Met verschillen tussen de woningen, zoals oppervlakte, inhoud, aanbouw, etc. wordt uiteraard rekening gehouden.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen via Mijn Urk. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan eerst aan op de site van DigiD(externe link).

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Dat regelt u eenvoudig via Mijn Urk.

Er zijn veel WOZ-bureaus die stellen gratis bezwaar voor u te maken. Lees hieronder hoe zij werken en wat u zelf kunt doen als u het niet met uw waarde eens bent.

Gratis WOZ-bezwaar laten indienen door WOZ-bureau?

In de pers en op Social Media verschijnen regelmatig berichten over WOZ-bureaus die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij het maken van bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Slogans zoals: ‘Wij maken gratis bezwaar voor u!’ worden gebruikt om u te overtuigen hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? 

Werkwijze

Het bezwaar dat het bureau namens u indient, bevat de gegevens zoals u deze op het formulier op hun internetsite invult. Deze gegevens verpakt het bureau in een standaardbrief en wordt als bezwaar naar de gemeente verzonden. Sommige bureaus stellen dat ze in liefst 90% van de gevallen succes hebben. Waar deze cijfers op gebaseerd zijn, is niet bekend, maar van de door bureaus ingediende bezwaarschriften wordt op Urk slechts 15 % (gedeeltelijk) toegekend. 

Kostenvergoeding

Als een WOZ-bureau bezwaar voor u heeft ingediend en dit wordt toegekend, krijgen ze een wettelijk vastgestelde kostenvergoeding, die snel oploopt. Hoeveel uw WOZ-waarde wordt verlaagd, maakt voor de vergoeding niet uit. Dit is het verdienmodel van deze bureaus. Een vermindering van de WOZ-waarde met bijvoorbeeld € 10.000 betekent in de praktijk dat uw OZB aanslag met € 15,00 wordt verlaagd. Het bureau krijgt vervolgens een wettelijk vastgestelde vergoeding van tenminste € 540,00. Uiteindelijk moeten al deze kosten door u als burger via de OZB opgebracht worden 

Bezwaar maken

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Als u van mening bent dat hierin een fout is gemaakt neem dan contact met ons op. Bel (0527-689868), mail (belastingen@urk.nl) of kom langs. Wij helpen u graag en altijd gratis! Wellicht kan een bezwaarprocedure hiermee voorkomen worden. En als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag voor u aan. 

U bent natuurlijk altijd vrij om bezwaar in te dienen. Schriftelijk, via de mail of via internet https://www.urk.nl/mijn-urk. Een taxatierapport hoeft hiervoor niet te worden opgemaakt en meegezonden. Dit rapport heeft in de bezwaarfase namelijk niet per se een toegevoegde waarde

Extra informatie

WOZ-waarden andere woningen inzien via www.wozwaardeloket.nl

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan dan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl(externe link).

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de eigenaar of gebruiker van die woning. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

U kunt eventueel de tekst over hoe WOZ-bureaus werken nog nalezen en downloaden als PDF-bestand.