Elk jaar stelt de gemeente de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).

Wat is het?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Ook wordt deze waarde gebruikt om de hoogte van andere belastingen te bepalen, zoals waterschapsbelastingen en eigen woningforfait.

Via 'Mijn Urk' kunt u lezen hoe de WOZ-waarde berekend wordt en kunt u uw taxatieverslag bekijken. Daar staan de gegevens van uw woning op en gegevens van soortgelijke woningen die verkocht zijn.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • De gemeente bepaalt de waarde en huurt voor een deel van de werkzaamheden een taxatiebureau in.
  • De verkochte woningen binnen dezelfde groep worden beoordeeld. De WOZ-waarde van soortgelijke woningen wordt daarvan afgeleid. Met verschillen tussen de woningen, zoals oppervlakte, inhoud, aanbouw, etc. wordt uiteraard rekening gehouden.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt. Als u wilt controleren hoe de waarde bepaald is, dan kunt u het taxatieverslag opvragen via Mijn Urk. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan eerst aan op de site van DigiD.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde kon tot 11 april 2024. Bezwaren die na deze datum zijn ingediend, mogen we niet meer in behandeling nemen.

Er zijn veel WOZ-bureaus die stellen gratis bezwaar voor u te maken. Lees hieronder hoe zij werken en wat u zelf kunt doen als u het niet met uw waarde eens bent.

Zelf bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde of via een WOZ-bureau?

Nog even en de Combinatieaanslag met daarop de WOZ-waarde wordt bij u bezorgd. Als gemeente vinden we het belangrijk dat u van uw rechten gebruik maakt en wanneer u het niet eens bent met de WOZ-waarde, laat het ons dan zeker weten. Maar is het verstandig om dat door een WOZ-bureau te laten doen of kunt u ook zelf bezwaar indienen?

Gevolgen gestegen WOZ-waarde voor belastingaanslag

Voordat u bezwaar indient is het verstandig om eens te kijken wat de gevolgen van de gestegen WOZ-waarde zijn voor uw belastingaanslag. Om de gestegen WOZ-waarde te compenseren heeft de gemeente de tarieven namelijk verlaagd. Daardoor is de gemiddelde aanslag slechts € 20 op jaarbasis gestegen. Maar dat is inclusief afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Kosten bezwaarafhandeling WOZ-bezwaarschriften blijven stijgen

Alle bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde 2023 zijn afgerond en daarom kan er een balans opgemaakt worden van de kosten en baten.

De kosten voor het behandelen van de bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde zijn ook in 2023 weer gestegen. Oorzaak is met name het aantal en de hoge behandelingskosten van bezwaarschriften die door WOZ-bureaus zijn ingediend. Zij hebben in totaal 106 bezwaarschriften ingediend en de totale kosten om deze te behandelen bedroegen ruim € 78.000. Het voordeel voor de burger is gering. Slechts 23 van deze bezwaarschriften werden gedeeltelijk toegekend en in totaal werd er maar € 529 aan OZB verminderd.

Oorzaak hoge kosten WOZ-bureaus

Het indienen van bezwaarschriften door deze bureaus is niet gratis voor de gemeente. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, moet de gemeente het bureau een kostenvergoeding betalen van € 748. Daarnaast dienen deze bureaus geautomatiseerd opgestelde bezwaarschriften in met diverse argumenten die eigenlijk niet ter zake doen. Bijvoorbeeld overlast van kerken of scholen of de aanwezigheid van asbest in een nieuwbouwwoning! Het weerleggen van deze argumenten kost de gemeente veel tijd en dus geld.

 WOZ-bureaus gaan overigens steeds vaker in beroep. Niet direct met het oog op het verlagen van uw WOZ-waarde, maar om op formele gronden een kostenvergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld omdat er een formulier miste bij de stukken of een stuk niet is toegezonden.

Zelf bezwaar indienen makkelijk en veel goedkoper voor gemeente

Wanneer een woningeigenaar zelf bezwaar indient, zijn de kosten voor de gemeente iets meer dan € 200 per bezwaarschrift. Daarnaast wordt liefst 62% van de zelf ingediende bezwaarschriften (gedeeltelijk) toegekend. Dit komt omdat een woningeigenaar zijn eigen woning beter kent en in het contact met de gemeente beter zijn bezwaarpunten aan kan geven.

 Bezwaar indienen kan heel makkelijk via een mail naar belastingen@urk.nl of met de QR-code op het aanslagbiljet.

Kosten verwerkt in tarief OZB

De kosten om alle bezwaarschriften te behandelen worden verrekend in het tarief van de OZB. Per saldo moet het tarief dus omhoog om dit te betalen. 

Bezwaar indienen

WOZ-waarden andere woningen inzien

De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Iedereen kan dan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde opvragen via de website www.wozwaardeloket.nl.

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde wordt getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet op deze manier te raadplegen. De taxatieverslagen zijn daarom niet openbaar, maar uitsluitend beschikbaar voor de eigenaar of gebruiker van die woning. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning en wilt u bezwaar indienen? Dat kunt u makkelijk zelf doen. In dit filmpje wordt het uitgelegd.