Donderdagavond 28 maart 2024 is de heer Andries Brands beëdigd als nieuwe griffier van de gemeente Urk. Hij volgt daarmee de heer Rick Verhoeff op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en het college van B&W.

De sollicitatieprocedure, die door de werkgeverscommissie enige tijd geleden werd opgestart, is met de beëdiging van de nieuwe griffier donderdagavond afgerond. Andries Brands is 55 jaar en al geruime tijd werkzaam bij de gemeente Urk. Momenteel vervult hij de functie van strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein.

Rick Verhoeff vervulde de griffiers functie vanaf 2009. Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eind 2021 was met hem een verlengde arbeidsovereenkomst aangegaan om diverse processen af te werken. De gemeente Urk bedankt Rick Verhoeff voor zijn grote inzet en werk tijdens zijn periode als griffier en wenst Andries Brands veel werkplezier in zijn nieuwe rol als griffier. 

Installatie griffier Andries Brands