In het bijzijn van wethouder Willem Foppen plantten de leerlingen van groep 1 van de Groen van Prinstererschool donderdag 1 februari een nieuwe boom op het schoolplein. Het planten van de boom hoort bij de actie Steenbreek, een landelijke actie om in tuinen en andere plekken het aantal tegels te verminderen en planten terug te plaatsen.

Steenbreek: meer groen op Urk

De gemeente Urk doet al een tijdje mee aan Steenbreek. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd om mee te doen. De boom, een dakplataan, draagt bij aan schonere lucht en biedt de leerlingen schaduw en verkoeling in warme zomers. Bovendien vergroot de boom het leefgebied van vogels en insecten. De boom wordt aangekleed met een ronde bank, een mooie toevoeging voor het schoolplein. In het aankomende voorjaar organiseert de gemeente voor het derde jaar op rij een Steenbreekactie voor alle inwoners van Urk. Vorig jaar haalden ruim 100 Urkers een gratis plantenpakket op.

Oproep scholen Urk

Andere scholen op Urk die ook interesse hebben om hun schoolplein te vergroenen en daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken, kunnen zich melden bij de gemeente via duurzaam@urk.nl De gemeente vindt het belangrijk om jonge Urkers het belang van natuur bij te brengen. Basisscholen op Urk kunnen gebruik maken van lespakketten van IVN Natuureducatie. Voor meer informatie kunnen scholen contact opnemen met de gemeente of direct met IVN.

Kinderen van Groen van Prinstererschool planten boom