Gemeenteraad besluit om te legaliseren, onder voorwaarden. 

Urk wil een veiliger uitgaansleven en daar wordt hard aan gewerkt. Zo heeft de raad afgelopen donderdag besloten dat maximaal dertig honken vergund kunnen worden. De duidelijke voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met onze inwoners. 

Voor de veiligheid van onze 18+ jongeren in hun honk, is het nodig om goede afspraken met elkaar te maken. Daarom mag een (jeugd)honk binnenkort alleen nog open mét een vergunning. Het is dus nodig om die vergunning aan te vragen. De vergunning is in eerste instantie twee jaar geldig. Na die twee jaar wordt het beleid geëvalueerd. 

Voor onze 18-plussers

In totaal mag de gemeente aan maximaal dertig honken een vergunning verlenen. Iedereen die 18 jaar of ouder is, en een honk heeft waarin vrienden elkaar ontmoeten, kan de vergunning aanvragen. Het honk moet veilig zijn. 

Wat is een veilig honk: 

  • Een plek zonder drugs
  • Een plek zonder overmatig drankgebruik
  • Goede brandveiligheid
  • Een plek met toezicht

Samen werk maken van veilig uitgaan

Burgemeester Jan Westmaas zegt: ,,Op deze manier gaan we richting een veilig uitgaansleven op Urk. Het mooie is dat de raad ook twee ton uittrekt om (uitgaans)ideeën voor jongeren van 14 tot 18 jaar een financieel steuntje in de rug te bieden, met daar bovenop nog eens twee ton vanuit de Stichting Willem Hoekstra Fonds. Onze samenleving en gemeenteraad trekken zo samen op en maken er werk van om het uitgaansleven te verbeteren. Zo kunnen onze jongeren elkaar op een gezellige en vertrouwde manier ontmoeten.’’   

Kom naar de info-bijeenkomst

Voor alle informatie over een vergunningsaanvraag

Iedereen die een vergunning wil aanvragen is van harte uitgenodigd om op dinsdagavond 16 april naar het gemeentehuis te komen. Van 19:00 tot 20:30 uur wordt daar alle informatie verstrekt. Ook kunt er terecht met al uw vragen over uw vergunning. Begin mei kan de vergunning online officieel aangevraagd worden via www.urk.nl/veiliguitgaan