In de periode 2005 tot en met 2019 zijn door de Belastingdienst kinderopvangtoeslagen stopgezet, omdat hierop geen recht op zou zijn. Er zijn ouders die geld hebben moeten terugbetalen en ook werd er gezegd dat ze hadden gefraudeerd. In 2020 werd duidelijk dat een groot deel – schatting 26.000 ouders – van deze terugbetalingen, ten onrechte zijn uitgevoerd. Dit wordt de kinderopvangtoeslagenaffaire genoemd.

Het stopzetten en terug moeten betalen van de kinderopvangtoeslag, zorgde voor grote financiële gevolgen en heeft veel impact. De Belastingdienst wil dit nu graag herstellen. In december is besloten, om alle gedupeerde ouders, financieel te compenseren met € 30.000,00. Als ouders denken onterecht kinderopvangtoeslag terug te hebben moeten betalen, minimaal €1.500,00, kunnen zij in aanmerking komen voor dat geld als ze zich hebben gemeld. Of er recht is, dat beslist de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie 

De Belastingdienst heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om hen te helpen bij hun herstelactie, door in gesprek te gaan met gedupeerde ouders. Ook de gemeente Urk heeft deze vraag gekregen en zet graag haar kennis en specialisme in om te helpen waar nodig. Alle ouders die zich hebben gemeld, worden gebeld door de gemeente. Hen wordt gevraagd of zij hulp nodig hebben op het gebied van huisvesting, inkomen, schulden, zorg of gezin. Als u een gedupeerde ouder bent met een dringende hulpvraag, wacht dan niet totdat u wordt gebeld, bel dan zelf met 0527-689868 of stuur een mail naar werkeninkomen@urk.nl.