Gemeente Urk is al enige tijd bezig met werkzaamheden voor de herinrichting van de Staartweg / Singel. Hiervoor worden momenteel kabels en leidingen verlegd op de Staartweg. Vanaf maart 2024 komen er ook werkzaamheden op de Singel.

Voor deze werkzaamheden wordt de rotonde Almerelaan-Singel-Staartweg volgens planning 4 tot 5 weken afgesloten.

Deze rotonde is een belangrijke ontsluiting voor Urk-Noord met het winkelcentrum, zorginstellingen en de gemeentewerf. Door het intensieve verkeer wat gebruik maakt van deze rotonde, heeft de afsluiting ook  gevolgen voor andere wegen op Urk die daardoor extra belast worden.

Om het verkeer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden, maken we een verkeersplan. We willen het verkeersplan en de verkeersmaatregelen graag met u bespreken en nodigen u daarom uit voor een inloopavond over deze werkzaamheden op donderdag 15 februari 2024 in het gemeentehuis van Urk, Singel 9. Tijdens de inloop zijn ook de herinrichtingsplannen van de Staartweg en Singel te zien.

Inloopavond

Datum: donderdag 15 februari 2024

Tijdstip: 17.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: kantine van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk

Vervolg

Na de inloopavond worden de verkeersmaatregelen verder uitgewerkt. De exacte data van de afsluiting van de rotonde zijn nu nog niet bekend, wel is zeker dat de afsluiting na 10 maart plaatsvindt. Zodra de data van afsluiting bekend zijn, communiceren we dit via de gemeentelijke website www.urk.nl, social media en het Urkerland. Bewoners in de directe omgeving en waar de verkeersmaatregelen gelden, ontvangen een brief.