Hoe graag willen we dat Urk een fijne plek blijft om te wonen en te werken?

Afgelopen weekend vroegen we ons dat sterk af, kijkend naar de gebeurtenissen bij ‘de rotonde’. Met lede ogen zagen we hoe een klein deel van onze jeugd vanaf 12 jaar (!) daar de buurt vernielde en daarmee ons dorp te kijk én te schande zette. We hoorden taalgebruik dat echt niet door de beugel kan. En voelden de samenleving trillen vanwege levensgevaarlijk vuurwerk.

Waarom wordt onvrede op deze manier geuit? Moet dat met geweld en vernielingen? Hoe ver moet het komen? Hoe ver laten we dit gaan? Realiseren we ons wat dit met de bewoners van Urk doet? En wat doet het met het beeld van Urk? Weten we dat het ons allemaal veel geld kost om de rotzooi op te ruimen? Dat we daardoor allemaal meer gemeentelijke belastingen moeten gaan betalen? Laten we deze groep jongeren hun eigen toekomst en die van anderen vergooien? Laten we dat gebeuren of zeggen we eensgezind:

“ZO ZIJN WIJ NIET GROOS OP ONS URK!”

Daarom deze oproep aan alle ouders, ouderlingen, leraren, ondernemers en alle anderen die contact hebben met deze rellende jongeren:

Help ons samen sterk te staan en laat ons samen het tij keren. Help ons deze jeugd te behoeden voor het vergooien van hun eigen toekomst. Help ons voorkomen dat Urk ‘vergaat’ waar we met z’n allen bij staan. Deze jongeren zijn nog te jong om de sociale, financiële en economische gevolgen te overzien. Dus moeten wij hen daarbij helpen: ga het gesprek met hen aan, wijs hen op de gevolgen en houd hen desnoods thuis om rellen te voorkomen.

Hoor jij als jonge lezer niet tot deze groep?

Dan zijn wij enorm blij met jou en groos dat je wel je gezonde verstand gebruikt. Doe ons en jezelf een lol: vraag hetzelfde aan jouw broer, zus, vriend of vriendin. Met gezond verstand houden we Urk zoals we ons dorp het liefste zien.

Laten we het samen doen, dan kunnen we samen weer oprecht groos zijn op ‘ons Urk’!

Dank namens gemeentebestuur en gemeenteraad van Urk