Zoals eerder bekend gemaakt, is het aquaduct onder het prinses Margrietkanaal tussen Joure en Sneek sinds 14 december jongstleden afgesloten voor verkeer over de A7. Dat is hinderlijk voor patiënten en medewerkers van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Voor afspraken op een polikliniek, de meeste diagnostiek en dagbehandelingen kunnen inwoners uit de Noordoostpolder en van Urk, zoals gebruikelijk, in Emmeloord terecht. Als het nodig is, breidt Antonius het aantal polispreekuren in Emmeloord verder uit. Antonius monitort daarom voortdurend de patiëntenstromen richting de poli’s, de spoedeisende hulp en de kliniek.

Voor patiënten en medewerkers zijn er alternatieve routes beschikbaar. Vanuit of richting Joure maakt men veelal gebruik van de oude weg, de Nije Dyk, de weg langs Uitwellingerga en Oppenhuizen. Ambulances die vanaf de A6 komen, nemen de afslag 18 bij Oosterzee, via de N354 rijden zij dan via Hommerts naar Sneek. Ambulances uit de Noordoostpolder en van Urk maakten al vaker gebruik van deze route. Hulpdiensten krijgen  bij knelpunten bovendien altijd voorrang.

Antonius staat sinds de afsluiting van de A7 in contact met Rijkswaterstaat, de provincies Fryslân en Flevoland en de gemeenten over deze situatie. Antonius, de provincies, de gemeenten én verschillende ondernemers uit de regio benadrukken dat het van het grootste belang is dat haast gemaakt wordt met de reparatie van het wegdek.

Antonius maakt deel uit van de projectgroep ‘Afsluiting A7’ met andere belanghebbenden. De alternatieve routes werken wel, maar zorgen wel voor vertraging en overlast in de aanliggende dorpen. Ook is het inhalen van andere voertuigen lastiger voor een ambulance, in vergelijking met een snelweg. GGD Flevoland gaat in gesprek met betrokken partijen om te kijken hoe daarmee om te gaan. 

Natuurlijk, de ambulance krijgt altijd voorrang, maar soms telt elke seconde en daarom kunnen Urkers bij spoed ook terecht in in het Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Daarnaast is ook Zwolle een optie. Beide ziekenhuizen kunnen het qua capaciteit goed aan. Voor zwangere vrouwen die begonnen zijn met bevallen, is Sneek niet in beeld, dan wordt meteen gekozen voor Heerenveen of Zwolle.