De visserij is ontzettend belangrijk voor Urk. De laatste tijd heeft deze sector het zwaar. Hierdoor is het aantal schepen sterk verminderd en hebben vissers te maken met hoge kosten door nieuwe regels. Dit scholingsbudget samen met het bestaande budget van het RMT (Regionaal Mobiliteitsteam) en andere regionale middelen kunnen worden ingezet voor om- of bijscholing van de vissector. Zodat zij aan het werk kunnen blijven in de visserij- of maritieme sector.

In 2022 en 2023 zijn 60 vissers omgeschoold en begeleid vanuit het RMT. Ook dit jaar melden de vissers zich bij het RMT (het RMT is een samenwerking tussen UWV, gemeente, vakbond Leerwerkloket en het onderwijs) voor verzoek tot omscholing. Het RMT heeft het signaal aan de gemeente Urk afgegeven dat zij niet alle vissers kunnen scholen en begeleiden. Daarom heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag ingestemd om een bijdrage van 100.000 euro scholingsbudget toe te kennen.

Vissers die aanspraak willen maken op het scholingsbudget kunnen zich aanmelden via:

Website van Flevolandwerkt

Vissers die aanspraak willen maken voor een scholingsbudget moeten hieraan voldoen:

  • De aanvrager moet werkzaam zijn in de primaire visserijsector;
  • De begeleiding en (om)scholing moeten behoud van werk in de visserij of maritieme sector als doel hebben;
  • De aanvrager moet woonachtig zijn in de gemeente Urk;
  • De (eventuele) omscholing vindt bij voorkeur plaats bij de reguliere onderwijsinstellingen, dit vanwege de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio.
     

    Loopt u het risico om werkloos te worden? Bent u werkzaam in een andere sector, dan kunt u ook contact opnemen met het RMT. Het RMT kan begeleiding bieden aan alle inwoners binnen de arbeidsmarktregio Flevoland die risico lopen werkloos te worden. Vraag het RMT naar de voorwaarden.