Twee ton vanuit de gemeente, twee ton vanuit het WH-fonds

Urk wil een veiliger uitgaansleven en daar wordt hard aan gewerkt. Heeft u een goed (uitgaans)idee voor jongeren tussen 14 en 18 jaar en wilt u daarmee aan de slag, maar kunt u een financieel steuntje in de rug gebruiken? Dat komt goed uit, want de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag besloten om hiervoor 200.000 euro uit te trekken. 

Ook Stichting Willem Hoekstra Fonds subsidieert 200.000 euro voor (uitgaans)ideeën gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar. Burgemeester Jan Westmaas zegt: ,,Wat een prachtige stap om het Urker uitgaansleven uit te breiden en aantrekkelijker te maken, juist voor deze groep jongeren. Mensen, maak hier gebruik van, het gaat om onze jongeren, om ons dorp!’’ 

Wens vanuit de samenleving

Inwoners van Urk willen een veilig uitgaansleven. Vanuit de gemeente en vanuit DURF zijn en worden constructieve gesprekken gevoerd met jongeren, met ouders, met horecaondernemers en met verenigingen. Voormalig burgemeester Cees van den Bos voerde vorig jaar vele gesprekken met jongeren over veilig uitgaan en veel ouders schoven aan tafel om mee te praten over dit onderwerp. Daarnaast vulden honderden plaatsgenoten de enquête in over uitgaan op Urk. Eén wens is duidelijk: er is behoefte aan veilige (uitgaans)gelegenheden en ontmoetingsplaatsen voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. 

Hoe gaat het in z’n werk

Iedereen kan vanaf vrijdag 12 april een plan indienen via www.urk.nl/veiliguitgaan. Alle soorten (uitgaans)initiatieven zijn welkom: grote en kleine ideeën, gericht op jongeren tussen 14 en 18 jaar oud. Bij goedkeuring is het de bedoeling dat je 1/3 deel van de financiën vanuit de gemeente ontvangt; 1/3 deel vanuit Stichting Willem Hoekstra Fonds en 1/3 deel draag je zelf bij. Het moet gaan om structurele initiatieven, dus niet eenmalig. De financiële steun is met name bedoeld voor de opstartfase. Het initiatief moet uiteindelijk ‘op eigen benen’ voortbestaan. Alle voorwaarden zijn vanaf 12 april te vinden op urk.nl/veiliguitgaan.