Wat is het?

In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze voorwaarden hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen. U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een:

 • hotel
 • restaurant, café of snackbar
 • discotheek
 • buurthuis of clubhuis

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

 • Een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is.
 • Een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand.
 • Een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de verschillende ruimten en de grenzen van het terrein.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn.
 • Een ingevuld Bibob-formulier.

Wat kost het?

OmschrijvingBedrag
Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet€ 775,00
Als sprake is van een administratieve wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 3.1.1€ 95,00
Indien op een aanvraag als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.1.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend. 
Het in behandeling nemen van een aanvraag, tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Drank- en Horecawet€ 50,00
Het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet€ 136,70

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.