Elf enthousiaste deelnemers hebben de training Triple P Positive Parenting Program (Triple P) afgerond! Triple P is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. De elf deelnemers hebben de professionele cursus afgerond zodat zij lezingen en workshops kunnen geven aan ouders van kinderen tussen 0-16 jaar. Zij wonen of werken op Urk en hebben verschillende achtergronden onder andere in: jeugdhulp, onderwijs, ondernemer en verslavingszorg.

Wethouder Freek Brouwer heeft alle deelnemers een certificaat uitgereikt. Freek Brouwer: “ik wens iedereen heel veel succes met het geven van de workshops en lezingen zodat zij op deze manier ouders kunnen helpen met een positieve opvoedstijl. Dit voor een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving voor onze Urker jongeren."

Op 28 maart organiseren weer een DURF ouderavond!

Er komen verschillende thema’s aan bod deze avond! De hele avond staat in het teken van gezondheid en positief opvoeden. U bent van harte welkom in de Koningshof Staartweg 2 om 19.30 uur.

Scan de qr code om u op te geven via de DURF app:

Afbeelding met patroon, plein, kruiswoordpuzzel, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wat is Triple P?

Het doel van Triple P is ouders vaardigheden bieden die hen helpen bij het opvoeden van hun kinderen. Daarnaast is het fijn dat je als ouders laagdrempelig met elkaar kunt praten over alledaagse vraagstukken waar je tegenaan loopt tijdens het opvoeden. Een gesprek waarbij je bij elkaar terecht kunt voor alledaagse opvoedvragen. Meer informatie over Triple P lees je op de site(externe link)

Programma DURF

Binnen het programma DURF(externe link) werkt gemeente Urk samen met diverse partners aan een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving voor onze Urker jongeren. Dit doen we in nauwe samenwerking met de jongeren zelf en de mensen om hen heen.

Urk durft groos te zijn op wat mooi is en durft aan te pakken wat verbetering nodig heeft. Eensgezind en met respect voor elkaars verschillen.

Deelnemers die mee hebben gedaan aan de training over Triple P