In mei 2020 is de gemeente Urk gestart met het opstellen van een beleidskader voor Zon op Land. Hiervoor hebben we u gevraagd om een enquête in te vullen. Alle informatie die we ontvangen hebben via de enquête, hebben we verwerkt en waar mogelijk geprobeerd mee te nemen in het concept beleidskader Zon op Land. Dit concept is nu klaar. Graag willen we uw reactie horen voordat we met dit advies naar de gemeenteraad gaan om het vast te stellen. Het concept beleidskader kunt u hier lezen.

Heeft u opmerkingen, vragen aanvullingen, etc. dan vragen wij u ons dit tot uiterlijk 22 januari 2021 bij ons aan te leveren. Dat kan bij voorkeur via de mail naar duurzaam@urk.nl.

Zonnepanelen