‘We willen veiligere wegen in ons dorp’. Dat is het nadrukkelijke signaal dat onze inwoners geven. Daarom is de gemeente druk bezig met het bevorderen van de verkeersveiligheid. Ter ondersteuning start eind maart de campagne: Ons mooie dorp is geen racebaan.

De campagne vertolkt de stem van het overgrote deel van onze inwoners, dat zich zorgen maakt over verkeersveiligheid en verkeerslawaai op ons dorp. Een aantal inwoners geven letterlijk stem aan de campagne en zijn in de komende tijd te zien in advertenties en op posters.

Onze wegen veilig

Op Urk zijn we groos op wat goed gaat en durven we aan te pakken wat beter moet. ,,Ook als het gaat om verkeersveiligheid is het belangrijk om onze verantwoordelijkheid met elkaar te nemen. Het gaat immers om ónze eigen wegen – die willen we veilig maken én houden. Mooi om te zien hoe bijvoorbeeld inwoner Beth Post meedoet aan de campagne op haar scootmobiel. Zij herinnert alle ouders eraan: ‘We checken of die van oens dat niet dut’. Ze doelt in dit geval natuurlijk op onverantwoord rijgedrag van onze kinderen. Ik stel voor dat we haar advies ter harte nemen’’, zegt waarnemend burgemeester Jan Westmaas, die zelf ook meedoet aan de campagne.

Wat doen bij overlast?

Wat te doen bij overlast van bijvoorbeeld scooterlawaai? En wat te doen als u brommers zonder kenteken ziet rijden? Dan kunt u dat (anoniem) melden via urk.nl/melden.