Burgemeester Cees van den Bos
 • E-mailadres: ch.vandenbos@urk.nl
 • Politieke partij: SGP

Portefeuille 

(plaatsvervanger G. Post jr.)

 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Financiën
 • Personeel en Organisatie
 • Informatie en ICT
 • Communicatie
 • Grondbeleid/grondbedrijf
 • Integraal toezicht en handhaving

Projecten

--

Vertegenwoordiging in besturen

 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Flevoland
 • Lid dagelijks bestuur Samenwerking Incidentbestrijding IJsselmeergebied
 • Lid dagelijks bestuur Zuiderzeegemeenten
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Het Oversticht
 • Veiligheidsregio Flevoland & Gooi en Vechtstreek (pfh Omgevingswet)
 • Regionaal Beleidsteam (RBT)
 • Samenwerking Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
 • Burgemeesterskring Flevoland
 • Kernteam Regio Zwolle
 • Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (BOZV)
 • Driehoeksoverleg Dronten, NOP, Urk, Politie en Justitie (Driehoek DNU)
 • Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland (SBBF)

Functies die de burgemeester naast het burgemeesterschap vervult

Nevenfuncties
OmschrijvingBezoldigd/Onbezoldigd
Voorzitter van de Adviesgroep Zuidwestelijke DeltaBezoldigd
Voorzitter KNRM UrkOnbezoldigd

Heeft u gevonden wat u zocht?