Van maandag 31 juli tot en met maandag 11 september heeft bestemmingsplan Hooilanden-Verbreding Staartweg ter inzage gelegen. Het doel van het plan is het verbeteren van de verkeersveiligheid op en rond de Staartweg.

Het plan is in te zien op de volgende manier:

  • Via Ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO nummer is NL.IMRO.0184.BPStaartweg-ON01.

Ga naar RuimtelijkePlannen.nl

Tegelijkertijd lag het Hogere Waarde Besluit Staartweg ter inzage. Deze is in te zien op de volgende manier:

  • Via de website officiële bekendmakingen.

Ga naar officiële bekendmakingen

De zienswijzen die zijn ingediend op het plan zijn verwerkt in een reactienota. Deze nota is onder te downloaden