Om de Staartweg toekomstbestendig en verkeersveilig te houden, worden er vanaf maandag 10 juli 2023 werkzaamheden uitgevoerd. De Staartweg wordt verbreed en er worden er een aantal middengeleiders aangebracht waar fietsers en voetgangers veilig gefaseerd de Staartweg kunnen oversteken. Ter hoogte van de Schelpenhoek en de rotonde Waaiershoek/Staartweg wordt een losliggend fietspad aangelegd.

Om dit mogelijk te maken, worden de bestaande nutsvoorzieningen langs de Staartweg verlegd. Deze werkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd door aannemer Baas en dit zal overlast veroorzaken voor het verkeer op de Staartweg. Om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd.  De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. De nutswerkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomer van 2024 gereed. Daarna start de gemeente met de herinrichting van de Staartweg. Voor deze werkzaamheden volgt een nadere planning.

Wat gaat er gebeuren?

  • Fase 1 start vanaf 10 juli en betreft het deel van de Staartweg tussen de Vlaak en Nagel. Er wordt een rijhelft van de rijbaan afgesloten waarbij verkeer om en om gebruik kan blijven maken door middel van een stoplicht. 
  • Fase 2 start 23 oktober en betreft de Staartweg tussen de Vlaak en de rotonde Waaiershoek / Vormtweg. De kruisingen met de Vlaak en de rotonde Waaiershoek / Vormtweg blijven open, de rijbaan van de Staartweg wordt wel volledig afgesloten in deze fase.
  • Fase 3 betreft de Staartweg tussen de rotonde Waaiershoek / Vormtweg en de Schelpenhoek. De kruisingen met de Schelpenhoek en de rotonde Waaiershoek / Vormtweg blijven open, de rijbaan van de Staartweg wordt wel volledig afgesloten in deze fase.
  • Fase 4 betreft een gedeelte van de Singel tussen de Waaiershoek tot de Almerelaan. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk naast de rijbaan uitgevoerd. Het verkeer heeft hier weinig overlast van.

De werkzaamheden in de verschillende fases kunnen tegelijk plaatsvinden. 

Driedaagse afsluiting en aanbrengen voorbelasting voor fietspad

Tijdens fase 3 wordt een lange gestuurde boring van ruim 200 meter uitgevoerd aan de zuidzijde van de Staartweg. Hiervoor is een meerdaagse afsluiting nodig van de kruising met de Schelpenhoek en de Almerelaan (zuidoostzijde van de Singel) voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de weg over een brug. Ook gaat de gemeente een fietspad aanleggen langs de Staartweg tussen de Schelpenhoek en Waaiershoek. Hiervoor wordt in de winter van 2023 eerst een voorbelasting aangebracht. Zodra bekend is wanneer de driedaagse afsluiting en de werkzaamheden voor de voorbelasting voor het fietspad plaats vinden, maken wij dit bekend via onze website en social media en op de gemeentepagina in Het Urkerland.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Urk via tel. 0527 – 68 98 68 of WhatsApp: 06 – 13 56 79 71 of email: gemeente@urk.nl.