Werkzaamheden park Hooiland

Dit is een oud bericht.

De gemeente werkt met aannemer Knipscheer aan de ophoging en het opnieuw inrichten van het park Hooiland. De werkzaamheden duren tot het einde van het jaar. Vanaf maandag 18 oktober wordt gestart met het aanvullen van de taluds en de bovenlaag. Door deze werkzaamheden kan hinder ontstaan door het grondtransport. De weg wordt zoveel mogelijk schoongemaakt aan het einde van de werkdag. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Urk via tel. 0527 – 689868.