Wat is het?

De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

Herintreders zijn:

  • Personen (27 t/m 64 jaar), die geen uitkering van het UWV of de gemeente ontvangen
  • Die niet werken, of minder dan 12 uur per week werken
  • Die zich voor tenminste twintig uur per week hebben ingeschreven als werkzoekende bij het UWV

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers van de gemeente Urk als u ondersteuning nodig hebt bij het vinden van werk.

Hoe werkt het?

Bent u een herintreder zonder uitkering, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Wij vragen van u dat u er eerst zelf alles aan doet om aan het werk te komen. U dient ingeschreven te staan bij tenminste drie uitzendbureaus en gedurende een aantal maanden zelf voldoende te hebben gesolliciteerd. Hebt u dan nog geen werk gevonden dan kunt u een afspraak maken met één van de klantmanagers van de gemeente.

Voorwaarden vervolgtraject

  • Niet meer dan 12 uur per week werkzaam zijn (definitie werkloosheid)
  • Geen aanspraak kunnen maken op een voorliggende voorziening, bijvoorbeeld in de vorm van re-integratie door werkgever of studiefinanciering.

Voorwaarden voor opleiding

  • Scholing gericht op startkwalificatie (havo, MBO – 2)
  • Kortdurend, gericht op snelle arbeidsinschakeling max. 12 tot 18 maanden
  • Bij opleiding doet de gemeente altijd een onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie bij het UWV

Scholing

U kunt als u nog niet over een startkwalificatie beschikt (Havo- of MBO 2 diploma) een opleiding krijgen. Ook parttime opleidingen behoren tot de mogelijkheid. Informeer bij de gemeente naar de mogelijkheden.

Verwervingskosten

U kunt financiële ondersteuning aanvragen voor de kosten die samenhangen met uw herintreding. Hoeveel ondersteuning u krijgt, hangt af van uw inkomen. Deze zogenaamde ‘verwervingskosten’ worden vergoed uit de Wet werk en bijstand.

Kinderopvangregeling

De belastingdienst kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten geven van kinderopvang. Indien u een inkomen op bijstandsnvieau heeft kan de gemeente de eigen bijdrage die u moet betalen vergoeden.

Werk

U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus, via internet en via uw eigen netwerk.

Wat moet ik doen?

Ga naar een Werkplein bij u in de buurt. Hier werken de gemeente en het UWV samen om u aan werk te helpen.