De hevige regenbuien die we steeds vaker over ons heen krijgen, zorgen ook op Urk voor overlast. Daarom houdt de gemeente zich bezig met hoe we deze overlast kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door de manier waarop de openbare ruimte is ingericht. Ook zelf kunt u hieraan bijdragen. Door uw tuin niet geheel te bestraten, maar voor groen te zorgen, kan het water makkelijker en gelijkmatiger weglopen.

Geparkeerde auto's op het Hofsteeplein staan in het water