Vervoer van mensen en goederen zorgt voor circa 20% van de totale CO2 uitstoot van Nederland. Voor de gemeente Urk betekent dit dat we gaan werken aan een emissieloze mobiliteit in 2050. Dat betekent dat vervoer zonder uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en stikstofoxide. Natuurlijk moet vervoer ook voor alle inwoners van Urk betaalbaar, veilig, toegankelijk, comfortabel en makkelijk zijn.

Op Urk vraagt mobiliteit veel energie, daarom zetten we ons de komende jaren vooral in op het verbeteren van het openbaar vervoer, het stimuleren van elektrisch vervoer en gebruik van de fiets.