Wat is (duurzame) energie?

Duurzame (groene) energie is bijvoorbeeld elektriciteit en energie vanuit zon, wind, biomassa en water. Het gaat om hernieuwbare onuitputtelijke bronnen. De energietransitie betekent de overgang van fossiele brandstoffen zoals gas, benzine, en steenkolen naar duurzame energiebronnen. De gemeente werkt daarom aan een duurzaam Urk in 2050. De eerste stap is een plan om alle huizen en gebouwen op Urk -net als vroeger- weer aardgasvrij te maken.