Op donderdag 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen voor het bestemmingsplan Wonen & Bijzondere Woonvormen. Dit betekent dat de gemeente een nieuw paraplu-bestemmingsplan voorbereid voor bestemmingen waarin de functie wonen wordt toegestaan. Vergunningaanvragen die toezien op de volgende thema’s zullen hiermee worden aangehouden tot de vaststelling van het paraplu-bestemmingsplan, of na het vervallen van dit voorbereidingsbesluit (na 1 jaar).

a. het realiseren van nieuwe onzelfstandige woonvormen in bestaande of nieuwe gebouwen met een woonfunctie en/of bestemming;
b. het realiseren van nieuwe kamerverhuur-/kamerbewoningsituaties;
c. het splitsen van een zelfstandige woning in twee of meer zelfstandige en/of onzelfstandige woonvormen.

Het aanhouden van vergunningen heeft geen betrekking op woningen binnen de Zeeheldenwijk, of initiatieven voor zorgwonen.